Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Mākslas un kultūras priekšmetu aizsardzība Latvijas muitā”
Title in English “Protection of Art Cultural Objects in Latvian Customs”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Bakalaura darba «Mākslas un kultūras priekšmetu aizsardzība Latvijas muitā» uzdevumi ir: aplūkot likumus par kultūras vērtību pārvadājumiem, likumus par kultūras vērtību aizsardzību, kā arī analizēt to organizāciju darbu, kas strādā ar kultūras vērtībām, un izstrādāt jaunu sistēmu muitas darba modernizācijai. Darba galvenais rezultāts bija aprēķināt prognozi 2015. gada pārvestajām deklarētajām kultūras vērtībām. Pēc iegūto datu analīzes tika izveidota jauna sistēma, kas vienkāršotu un uzlabotu muitas darbu. Darbamir piecasdaļas: Pirmajā daļā analizēti likumi, kas saistīti ar kultūras vērtību klasifikāciju, kā arī aprakstīti kultūras vērtību veidi, minēti to piemēri. Darba otrajā daļā autore analizē muitas darbu; apraksta, kā Latvija cīnās ar kultūras vērtību kontrabandu, un skaidro, kāda kriminālatbildība par to ir paredzēta. Darba trešajā daļā aprakstīts starptautisko organizāciju – UNESCO un ICOM – darbs un Latvijas saistība ar šīm organizācijām. Darba ceturtajā daļā analizēts starptautiskās Interpola organizācijas darbs. Autore min šīs organizācijas darba piemērus un aplūko, kādu ieguldījumu tā devusi cīņā ar kultūras vērtību kontrabandu. Piektajā daļā autore ar formulas palīdzību prognozē importa un eksporta apjomu deklarētajām kultūras vērtībām un, analizējot datus, ierosina jaunu sistēmu ar svītru kodiem muitas darba modernizācijai. Nobeigumā autore apkopo bakalaura darba rezultātus un formulē priekšlikumus un rekomendācijas. Darbam ir 60 lappuse, 13 attēli, 9 tabulas un 1 formula. Darba izstrādāšanai izmantoti 24 avoti. Darbam pievienoti četri pielikumi.
Keywords kultūras priekšmeti, likumi, organizācijas, datu bāze, prognoze, svītrkods
Keywords in English cultural values, laws, organization, database, predicting, barcode system
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 04.01.2016 12:10:14