Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Tūrisma loma ilgtspējīgā nekustamā īpašuma attīstībā Šrilankā
Title in English The role of tourism in sustainable real estate development in Sri Lanka
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Gita Actiņa
Abstract Ilgtspējīga attīstība šobrīd ir kļuvusi par plaši runāto tēmu sakarā ar straujo attīstību, kas notiek visā pasaulē, patērējot ierobežotos Zemes dabas resursus. Tūrisma nozare jaunajās vai jaunattīstības ekonomikās aug saistībā ar tūrisma globalizāciju. Līdztekus ar tūrisma nozares izaugsmi notiek arī Nekustamā īpašuma attīstīšana jebkurā ekonomikā. Pētījums ir balstīts uz Šrilanku, kur tūrismam ir nozīmīga loma valsts ekonomikā un nekustamā īpašuma jomā, kā jaunattīstības valstī . Šis darbs sastāv no trim daļām; analītiskās daļas apjoms ir 22 lapas, teorētiskās daļas apjoms ir 30 lapas un praktiskās daļas apjoms ir 20 lapas. Analītiskā daļa ietver īsu ievadu par tūrisma nozari Šrilankā un par tūrisma objektiem salā. Tāpat analītiskā daļa ietver papildus informāciju, kas attiecas uz pētījumu, piemēram, esošais Nekustamā īpašuma tirgus Šrilankā, operācijas ar nekustamo īpašumu, kas attiecas uz tūrismu un jauniem nekustamā īpašuma projektiem pasaules tūrisma nozarē. Visa informācija tiek apkopota, lai pierādītu tūrisma nozares nozīmi nekustamā īpašuma nozares attīstībā Šrilankā. Tas tiek apspriests ar tūrisma nozares saistīto ekonomikas attīstību valstī, infrastruktūras attīstību un tūrisma infrastruktūru. Teorētiskajā analīzē tiek apspriesta ilgtspējīgas attīstības teorija, kas līdz šim ir attīstījusies, skaidrojot projekta ilgtspēju un nekustamā īpašuma attīstības koncepciju “Zaļā ēka” un citus, ņemot vērā dažādu zinātnieku teorijas. Turpmāk teorētiskajā daļā tiek sniegta informācija par starptautiskiem standartiem attiecībā uz nekustamā īpašuma uzņēmumiem, viesnīcu būvniecības standartiem Šrilankā, būvniecības nozares standartiem, vadlīnijām, kas jāievēro ar tūrismu saistītos projektos un citi. Praktiskajā daļā raksturota iesaistīto pušu attieksme pret Ilgtspējīgas nekustamā īpašuma attīstību Šrilankā; analizēta tūrisma nozares nozīme, problēmas un to risinājumi, lai saglabātu ilgtspējīgu nekustamā īpašuma attīstību strauji augošajā tūrisma nozarē, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus, vienlaikus nodrošinot izaugsmi tūrisma nozarē . Maģistra darbā ir iekļauti 34 attēli un 6 tabula, kā arī izmantoti 40 literatūras avoti.
Keywords ilgtspējīga attīstība , tūrisma nozare , nekustamo īpašumu attīstība, ekonomiskā attīstība , ilgtspējīga nekustamo īpašumu attīstība , Zaļā ēku
Keywords in English Sustainable Developemt , Tourism Industry , Real Estate Development , Economic Development , sustainable Real Estate Development , Green Buildings
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 01.01.2016 14:42:04