Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas stratēģijas"
Title in English "Efficiency Enhancement Strategies of Production Company Performance"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Konstantins Didenko
Reviewer Vitālijs Jurēnoks, profesors, Dr.oec.
Abstract Lai novērstu lielu negatīvu ietekmi uz uzņēmuma finansiālo stāvokli. Izstrādāt stratēģiju aktuālās problēmas risināšanai, izvērtējot visus problēmas cēloņus. Lai izstrādātu stratēģiju, uzņēmumam sākotnēji ir jānosaka problēma un mērķis. Maģistra darba izvēlētā tēma ir aktuāla, jo tā būtiski ir saistīta ar Latvijas ekonomikas situāciju. Ja paaugstinātos ražošanas uzņēmumu darbības efektivitāte, tad arī būtu vērojama izaugsme Latvijas ekonomikā. Latvijas ekonomiku un dažādu nozaru uzņēmējus negatīvi ietekmēja Krievijas tirgus zaudēšana, tāpēc tiem uzņēmējiem, kuriem Krievijas tirgus bija kā mērķa tirgus, ir nepieciešams pārorientēties uz citiem eksporta tirgiem. Maģistra darba objekts ir viens no lielākajiem gaļas pārstrādes, gaļas produktu ražošanas un vairumtirdzniecības sabiedrībām Latvijā - SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”. Maģistra darba priekšmets ir ražošanas uzņēmuma stratēģijas izveide un virzīšana. Maģistra darba mērķis ir: izstrādāt ražošanas uzņēmumam produkcijas eksporta stratēģijas modeli un to efektivitātes paaugstināšanas stratēģijas. Maģistra darba uzdevumi:veikt pārtikas nozares un gaļas produktu ražošanas apakšnozares datu analīzi;izpētīt apakšnozares nozīmi un ietekmi uz Latvijas ekonomikas situāciju;izvirzīt apakšnozares aktuālo problēmu;izanalizēt stratēģiskās vadīšanas procesu;izstrādāt novitāti - uzņēmuma eksporta stratēģijas modeli;izstrādāt tās praktisko pielietojumu Latvijas uzņēmumam. Maģistra darba risināmā problēma ir SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” mērķa tirgus samazināšanās, līdz ar to, samazinājies uzņēmuma apgrozījums. Maģistra darba praktiskā vērtība ir izstrādāti un pamatoti priekšlikumi darbā analizētajam ražošanas uzņēmumam finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Būtiskākais priekšlikums ir eksporta stratēģijas izstrādāšana, kuru uzņēmums varētu pielietot savā uzņēmējdarbībā. Maģistra darba zinātniskā novitāte ir eksporta stratēģijas modelis mērķa zaudēšanas problēmai. Darbs sastāv no 3 daļām, 7 nodaļām, 15 apakšnodaļām, ievada, 19 secinājumiem, 10 priekšlikumiem un 65 literatūras avotu saraksta. Darbs ietver 94 lappuses, 18 attēlus un 13 tabulas. Maģistra darba analītiskajā daļā raksturots pārtikas nozares apgrozījums, eksporta apjomi, apakšnozares produktu izlaide, konkurences analīze, ārējā tirgus zaudēšanas problēma, uzņēmuma darbības un finanšu situācijas analīze. Stratēģijas būtība un nozīme, stratēģiskā hierarhija un eksporta stratēģija. Maģistra darba lietišķajā pētījuma daļā aprakstīts stratēģiskās vadīšanas process: stratēģisko virzienu noteikšana, darbības vides analīze, stratēģiju formulēšana, stratēģiju īstenošana un uzraudzība. Eksporta riska faktori, veiksmīgākas eksporta stratēģijas veicināšanas pasākumi, autores izstrādā novitāte - eksporta stratēģijas modelis. Projekta daļā apstrādāts eksporta stratēģijas modelis no praktiskās puses. Izmantojot izstrādāto modeli, mērķis ir novērst uzņēmuma ārējā mērķa tirgus zaudēšanas problēmu.
Keywords stratēģija, eksports, mārketings, ražošana, efektivitāte
Keywords in English strategy, export, marketing, manufacturing, efficiency
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 30.12.2015 13:37:37