Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īpatnības, problēmas un to risinājumi Latvijā
Title in English Features of management and process of the live houses processes, problems and their decisions in Latvia
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor T.Tambovceva
Reviewer Vitālijs Zubkovs
Abstract Maģistra darba „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īpatnības, problēmas un to risinājumi Latvijā” mērķis ir noteikt dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īpatnības un iespējamās problēmas Latvijā un piedāvāt to iespējamos risinājumus. Maģistra darba mērķa sasniegšanai izvirzīti tādi nozīmīgākie uzdevumi, ka veikt informācijas analīzi par Latvijas dzīvojamā fonda stāvokli, veikt informācijas analīzi par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas likumdošanu, noteikt dzīvojamo māju uzturēšanas izmaksu veidošanas ietekmējošos faktorus, noteikt dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas problēmas un to iespējamos risinājumus, noteikt kādas problēmas skar pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesus un piedāvāt iespējamos risinājumus. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: Analītiskās daļas, Teorētiskās daļas un Praktiskās daļas. Analītiskajā daļā ir veikta dzīvojamo māju fonda apjomu un pašreizējā tehniskā stāvokļa analīze, maksājumu par apsaimniekošanu un pārvaldīšanu analīze un pārvaldīšanas nozares attīstības analīze. Teorētiskajā daļā tiek noteiktas problēmas, kas ir saistītas ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, un noteikti dzīvojamo māju uzturēšanas izmaksu veidošanas ietekmējošos faktorus. Praktiskajā daļā tiek noteikts, kādā veidā ir nepieciešams īstenot remontdarbu plānošanu dzīvojamās mājās, piedāvāti risinājumi valdījuma tiesību pārņemšanas procesa vienkāršošanai, kā arī izveidots darbības modelis darbam ar dzīvokļu īpašnieku parādu piedziņu.
Keywords Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īpatnības, problēmas un to risinājumi Latvijā
Keywords in English Features of management and process of the live houses processes, problems and their decisions in Latvia
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.12.2015 15:39:03