Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Pārrobežu projektu īstenošana Vidzemes reģionā”
Title in English “Implementation of Cross-Border Projects in Vidzeme Region”
Department
Scientific advisor Dr.oec., N. Semjonova
Reviewer Mg.oec., prakt doc. U. Kamols
Abstract Maģistra darba autore: Elīna Pētersone Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Dr.oec. Nadežda Semjonova Maģistra darba temats: „Pārrobežu projektu īstenošana Vidzemes reģionā” Maģistra darba apjoms: 91 lapa, kurās 10 ietvertas tabulas, 6 attēli. Darba teorētiskā daļa sastāv no 1 nodaļas un 2 apakšnodaļām. Analītiskā daļa sastāv no 2 nodaļām un 8 apakšnodaļām. Prakstiskā un projekta daļa katra sastāv no vienas nodaļas. Darbā ir 6 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā literatūra par projektiem un pārrobežu projektiem, Ministru kabineta noteikumi, dažādi elektroniskie resursi, Alūksnes un Apes novada gada pārskati un iekšējā informācija par pārrobežu projektiem – kopā 49 literatūras avoti. Maģistra darba galvenie rezultāti: darbā atspoguļota un izanalizēta pārrobežu projektu īstenošanas gaida un rezultāti Apes un Alūksnes pašvaldībās laika periodā no 2007. – 2015. gadam. Veikti aprēķini un analīze par projektos piesaistīto līdzekļu izmantošanu un ieguvumiem novada uzņēmējdarbības un tūrisma nozares attīstībā, kultūrvēstures objektu un tradīciju saglabāšanā un dabas resursu izpētē. Laika posmā no 2007. – 2015. gadam Alūksnes novada pašvaldība ar pārrobežu projektu palīdzību piesaistījusi 760 961,95 Eur Alūksnes novada attīstībai, bet Apes novada pašvaldība šajā periodā piesaistījusi 520 048, 94 Eur. Izstrādāti ieteikumi pārrobežu projektu īstenošanas pilnveidošanai, atklātas projektu īstenošanas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi. Maģistra darba autore izstrādājusi pārrobežu projekta īstenošanas ideju “Igaunijas – Latvijas programma 2014 - 2020” ietvaros un projektā paredzamo iesaistīto sadarbības partner apmācības semināra darba kārtību. Pamatojoties uz teorētiskajām atziņām un empīrisko pētījumu Vidzemes reģiona Apes un Alūksnes novada pašvaldībās autore veikusi secinājumus un izstrādājusi konkrētus priekšlikumus pārrobežu projektu īstenošanas pilnveidošanai. Maģistra darba atslēgas vārdi: projekts, pārrobežu sadarbības programmas un pārrobežu projekti.
Keywords projekts, pārrobežu sadarbības programmas un pārrobežu projekti
Keywords in English projects, cross-border collaboration programs and cross-border projects
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 21.12.2015 14:27:06