Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Optikas produktu ražošanas attīstības stratēģija Latvijā”
Title in English “Strategies for Development of Optical Product Manufacturing in Latvia”
Department
Scientific advisor Dr.oec., T.Survilo
Reviewer Mg.oec., prakt. doc. K. Gorbunova
Abstract Maģistra darba tēma „Optikas produktu ražošanas attīstības stratēģija Latvijā”. Darba autore Iveta Biukšāne, vadītāja RTU asociētā profesore Tatjana Survilo. Tika izpētīta optikas produktu ražošanas uzņēmumu nepieciešamība Latvijā, analizējot apstrādes rūpniecības nozīmi Latvijā, redzes korekcijas iespējas, optikas produktu ražošanas metodes, piedāvāto produkciju, ražošanas uzņēmumus, kā arī optikas produktu mazumtirgotājus un vairumtirgotājus Latvijā. Analizējot optometrijas jomā esošo speciālistu pieejamību, optikas salonu darbību un optikas produktu ražošanas uzņēmumu šī brīža situāciju, tika iegūts priekšstats par optometrijas jomu kopumā, konstatējot galvenās problēmas un sniedzot priekšlikumus turpmākajai darbībai. Maģistra darba ietvaros tika izstrādāta stratēģija optisko redzes korekcijas līdzekļu ražošanas uzņēmumu attīstības veicināšanai Latvijā. Lielākā uzmanība tika vērsta uz briļļu lēcu un kontaktlēcu ražošanas iespējām, kas mazinātu atkarību no citu valstu precēm un pakalpojumiem, tādā veidā tautsaimniecībā attīstot arī augsto tehnoloģiju rūpniecību. Tika izpētīts, ka optikas produktu ražošanas veicināšana Latvijā ir komplekss pasākums, kuru nevar attīstīt, veicot ieguldījumus tikai ražošanā. Nepieciešams attīstīt arī kvalificētu speciālistu pieejamību, t.i. veicināt Latvijas Universitātē optometrijas studentu skaita pieaugumu, kā arī optikas salonu darbības attīstīšanu. Kā piemērotākā stratēģija optikas produktu ražošanai tika atzītas fokusēšanās un zemas cenas stratēģijas kombinācija. Fokusēšanās stratēģija uzņēmumam palīdzētu ieņemt noteiktu nišu konkrētajā jomā, savukārt zemas cenas stratēģija - piedāvāt optikas produktus par zemāku cenu nekā konkurenti, lai uzņēmums varētu palielināt savu tirgus daļu. Maģistra darba apjoms – 93 lapas, darbs ietver 29 tabulas un 20 attēlus, izmantoti 66 bibliogrāfiskie avoti. Atslēgas vārdi: apstrādes rūpniecība, optometrija, optikas produkti, plānošana, stratēģija, ārējā un iekšējā vide.
Keywords apstrādes rūpniecība, optometrija, optikas produkti, plānošana, stratēģija, ārējā un iekšējā vide
Keywords in English manufacturing industry, optometry, optical products, planning, strategy, external and internal environment
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 17.12.2015 13:53:11