Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Atjaunojamo resursu pielietojums pilsētas vidē"
Title in English "Renewable Resource Use in Urban Environment"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg. oec., dipl, oec., U. Kamols
Reviewer Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
Abstract Bērziņa J. (2015.): „Atjaunojamo resursu pielietojums pilsētas vidē”. Maģistra darbs. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma „Ekonomika”. Maģistra darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Teorētiskajā daļā tiek apkopoti sekojošie jautājumi – enerģijas ražošanas resursi, to veidu sadalījums krājuma, plūsmas enerģijā. Īpašs uzsvars tiek likts uz atjaunojamās enerģijas avotu veidiem un izmantošanas iespējām, tehnoloģijām, jo daudzās valstīs nav pieejami pietiekami energoresursu krājumi. Apskatīta atjaunojamās enerģijas priekšrocības un trūkumi. Noskaidroti atjaunojamās enerģijas resursu veidu pamatjēdzieni un definīcijas. Apzināti alternatīvās enerģijas izmantošanas pamatojumi ekonomikas teorijā. Analītiskajā daļā apskatīta Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu primārā enerģijas bilance, kur pozitīvs vērtējums tiek dots alternatīvajai enerģijas ražošanai un pielietojumam pilsētas vidē, kas dod pozitīvu ietekmi uz sabiedrības ekonomiskajiem un sociālajiem aspektiem, kā arī atstāj pozitīvu ietekmi uz vidi un samazina enerģijas importu. Maģistra darbā tiek sniegti praktiski priekšlikumi alternatīvās enerģijas priekšrocībām daudzdzīvokļu mājas siltā ūdens uzsildīšanai, izmantojot saules kolektoru iekārtu, lai samazinātu importēto dabas gāzes patēriņu. Praktiskajā daļā tiek izstrādāts projekts saules kolektoru sistēmas uzstādīšanai, izstrādāts ekonomiskais aprēķins iekārtu izmaksām, kredītaprēķins. Tad, pamatojoties uz veiktajiem aprēķiniem, izdarīta iedzīvotāju aptauja. Iedzīvotāji tika iepazīstināti ar projekta priekšrocībām un attiecīgo pozīciju izmaksām. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir sekojošie – saule ir neizsīkstošs enerģijas avots. Kaut arī kopīgā saules saražotās enerģijas jauda pasaulē ar katru gadu palielinās, tomēr pagaidām iekārtu augsto izmaksu dēļ, enerģijas avots šobrīd bez līdzfinansējuma iedzīvotājiem ir grūti pieejams. Attīstoties jaunām tehnoloģijām un samazinoties iekārtu izmaksām šis enerģijas veids var kļūt par vienu no galvenajiem energoresursu veidiem. Maģistra darba apjoms – 86 lpp., 3 pielikumi. Darbā tika izmantoti 42 literatūras avoti.
Keywords Atjaunojamas enerģijas, saules kolektoru sistēmas
Keywords in English Renewable energy, solar collector systems
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 16.12.2015 12:49:09