Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Ārvalstu franšīzes iespējas Baltijā”
Title in English “International Franchise Opportunities in the Baltic states”
Author Kristīna Ņemiro
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I.Pucens
Reviewer Asoc.prof. A.Orlovska
Abstract Diplomdarba autore Kristīna Ņemiro izstrādāja darbu, kura temats ir „Ārvalstu franšīzes iespējas Baltijā”. Diplomdarba mērķis ir no franšīzes ņēmēja puses izvērtēt, vai ārvalstu franšīzes atvēršana vienā no Baltijas valstīm atmaksāsies noteiktā laika periodā. Galvenie uzdevumi, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir apskatīt franšīzes būtību un franšīzes specifiku apģērbu mazumtirdzniecības nozarē, analizēt Baltijas valstu uzņēmējdarbības vidi, izvērtēt vispiemērotāko vietu apģērbu mazumtirdzniecības veikalam Baltijā un, veicot izmaksu aprēķinus, novērtēt, vai ārzemju apģērbu mazumtirdzniecības franšīzes atvēršana Baltijas valstīs atmaksāsies, un cik ilgā laikā. Diplomdarba teorētiskajā daļā ir apskatīta franšīzes būtība – tās jēdziens un klasifikācija, likumdošanas aspekti Baltijā, franšīzes devēju izvēles iespējas, kā arī franšīzu iedalījums pasaulē. Nodaļas ietvaros ir konstatēts, ka pasaulē visplašāk ir pārstāvēta apģērbu mazumtirdzniecības franšīze. Analītiskā apraksta un pētījumu daļā tika veikta mazumtirdzniecības, un konkrētāk – apģērbu mazumtirdzniecības nozares analīze, izpētīta franšīzes specifika apģērbu mazumtirdzniecības nozarē un veikta Baltijas valstu uzņēmējdarbības vides analīze. Nodaļas ietvaros uz izpētītās informācijas pamata tika secināts, ka Igaunija ir tā valsts, kurā autore iesaka franšīzes ņēmējam uzsākt uzņēmējdarbību uz franšīzes pamata. Projekta un aprēķinu daļā, izmantojot autores izveidotu modeli, tika izvēlēts franšīzes devējs, un, uz uzņēmuma „Primark” piemēra, veikta uzņēmuma SVID analīze, potenciālo konkurentu novērtēšana un izmatojot aprēķinus, tika novērtēts, ka ārzemju apģērbu mazumtirdzniecības franšīzes atvēršana Baltijas valstīs sāks atmaksāties un darboties, gūstot peļņu, sākot ar trešo darbības gadu. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 74 lappuses. Tajā ir iekļauti 26 attēli, 21 tabula. Darbā izmantotas 68 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords ārvalstu franšīze, Baltijas valstis
Keywords in English foreign franchise, Baltic states
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.12.2015 15:25:19