Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Nekustamo īpašumu nozares uzņēmumu starptautiskas darbības attīstība”
Title in English “Development of International Activities of Real Estate Sector Enterprises”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor V.Skribans
Reviewer Doc. V.Ozoliņa
Abstract Maģistra darbu „Nekustamo īpašumu nozares uzņēmumu starptautiskās darbības attīstība” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studente Evita Krasmane. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām. Maģistra darba mērķis ir izstādāt pasākumu kopumu nekustamo īpašumu nozares uzņēmumu starptautiskās darbības uzsākšanai un veicināšanai. Pirmajā nodaļā ir veikta zinātniski teorētisko pamatnostādņu izpēte, sniedzot teorētisko redzējumu par nekustamā īpašuma jēdzienu, tirgu, preču specifiku un nozares uzņēmumu darbību. Otrajā nodaļā ir analizēta Latvijas nekustamo īpašumu nozares uzņēmumu darbības galvenie raksturojošie rādītāji un apskatīta nozares darbība starptautiskajā kontekstā. Trešajā nodaļā izstrādāta anketa ar 15 jautājumiem, ar kuras palīdzību noskaidrota Latvijas nekustamo īpašumu uzņēmumu pārstāvju domas par nozares un uzņēmumu starptautiskās darbības attīstības iespējām – vai uzņēmumi nodarbojas ar starptautisko darbību un kāda, viņuprāt, ir galvenā problēma starptautiskās darbības uzsākšanā un attīstīšanā. Autore nosaka divas galvenās problēmas, kuras saistītas ar uzņēmumu starptautiskās darbības uzsākšanu. Tās ir nozares savstarpējās informācijas aprites nepietiekamība un pieejamo nekustamo īpašumu datu bāžu nepilnības. Šīs problēmas ir savstarpēji saistītas un ietekmē nozares starptautisko attīstību. Autore piedāvā risinājumus nekustamo īpašumu uzņēmumu starptautiskās darbības uzsākšanas veicināšanai, izstrādājot rīcības plānu ar 5 posmiem un aprakstot starptautiskās darbības veidus un plāna būtiskākos elementus, kā arī izstrādājot klientu piesaistes sistēmu un pieprasījumu apstrādes sistēmu efektīvākam darbam ar ārvalstu klientiem. Maģistra darba pētījuma rezultātā izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 84 lpp., kurās ir iekļautas 6 tabulas, 41 attēls, saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts, 53 bibliogrāfiskā saraksta vienības, kā arī 1 pielikums uz 3 lpp.
Keywords Nekustamo īpašumu nozare, starptautiskas sadarbības formas, investīcijas, uzturēšanās atļaujas
Keywords in English Real estate sector, international forms of cooperation, investment, residence permit
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.12.2015 10:04:10