Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Latvijas kravu autopārvadājumu uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas”
Title in English “Opportunities for Improving Competitiveness of Road Freight Transportation Companies in Latvia”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor P.Patļins
Reviewer Lekt. A.Starčenko
Abstract Diplomprojekta autors Toms Muzikants izstrādāja darbu, kura temats ir ‘’Latvijas kravu autopārvadājumu uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas”. Diplomprojekta mērķis ir balstoties uz Latvijas autopārvadājumu uzņēmumu darbības analīzi pasaules politisko un ekonomisko svārstību ietekmē, izstrādāt to konkurētspējas uzlabošanas rekomendācijas. Pirmajā nodaļā ir apkopota informācijas par to, kāda ir konkurences nozīme autopārvadājumos, kā arī, pārvadājumu un uzglabāšanas nozares raksturojums Latvijā. Tiek aprakstīta esošās politiskās izmaiņas pasaulē un to ietekme uz krau pārvadājumiem. Otrajā nodaļā tiek analizētas Latvijas ekonomisko rādītāju izmaiņas pasaules politisko un ekonomisko izmaiņu rezultātā.Tiek noteikts, kādas aktuālās problēmas ietekmē Latvijas kravu autopārvadājumu uzņēmumu darbību, mazinot to konkurētspēju. Trešajā nodaļā autors izvērtē, kādas varētu būt iespējamās vietējo kravu pārvadājumu uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, sniedzot ekonomiski pamatotus priekšlikumus. Izstrādātais diplomprojekts sastāv no 69 lappusēm, 13 attēliem, 20 tabulām, 4 formulām, 3 pielikumiem, kas sastāv no 5 lpp. Darba izstrādes gaitā tiek izmantoti 29 dažādi literatūras un interneta avoti.
Keywords Konkurence kravu autopārvadājumos, Krievijas embargo, konkurētspējas paaugstināšanas iespējas autopārvadājumos
Keywords in English Opportunities for Improving Competitiveness of Road Freight Transportation, Russian embargo, Competitive in Road Freight Transportation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.12.2015 14:39:02