Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Sadzīves atkritumu resursu atgūšanas modelis
Title in English Municipal Waste Resource Recovery Model
Department 02064 BALTECH Study Centre
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer
Abstract Lapsa J. Sadzīves atkritumu resursu atgūšanas modelis: Maģistra darbs.- Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācija un uzņēmējdarbība”, 2015.-131 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 131 lpp., tajā iekļauti 39 attēli, 37 tabulas, 9 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietveri 86 avoti – 42 latviešu un 44 angļu valodā. Darbam pievienoti 5. Pielikumi. Maģistra darba mērķis - pilnveidot valstī esošo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, izstrādājot sadzīves atkritumu resursu atgūšanas modeli, kurš balstās uz optimālāko atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiju izvēli, vides ietekmes un ekonomisko novērtējumu. Pirmajā darba daļā sniegts ieskats par ilgtspējīgiem atkritumu apsaimniekošanas principiem, nozares normatīvo regulējumu, Eiropas Savienības dalībvalstu atkritumu apsaimniekošanas stratēģijām un pieejām. Otro darba daļa veido pētījuma teorētiskā bāze, kurā izvēlētas metodes atbilstoši darbā noteiktajiem uzdevumiem atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtējumam. Trešājā darba daļā ir veikts praktiskais pētījums atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtēšanai Latvijā un dažādu sadzīves atkritumu resursu atgūšanas scenāriju vides un ekonomiskais novērtējums konkrētā pašvaldībā. Darbā izstrādāts sadzīves atkritumu resursu atgūšanas modelis, kurš ir piemērojams pašvaldībās ar iedzīvotāju skaitu līdz 10 000. Iegūtos rezultātus var izmantot lēmumu pieņēmēji, atkritumu apsaimniekošanas nozares darbinieki, studenti un pētnieki. Tie palīdz gūt priekšstatu par dažādu atkritumu apsaimniekošanas scenāriju radīto vides ietekmi un faktiskajām izmaksām. Darba autors norādījis vairākus priekšlikumus un indikatorus, pēc kuriem turpmāk varētu pilnveidot un novērtēt atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā.
Keywords atkritumi, šķirošana, savākšana, pārstrāde, ražotāju atbildības sistēma, zaļā josta
Keywords in English waste, sorting, recycling, recovery, prducers responsibility system, reuse, recover,disposal
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 30.06.2015 12:05:41