Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Sistēmu dinamikas pieeja biokurināmā krājumu uzturēšanai siltumapgādes sistēmā
Title in English A System Dynamics Approach for Biofuel Inventory Maintenance in District Heating
Department 02064 BALTECH Study Centre
Scientific advisor Dr.sc.ing. Jeļena Pečerska
Reviewer
Abstract Palielinoties alternatīvo enerģijas avotu lietošanai enerģētikā, pieaug koksnes šķeldas izmantošana centralizētā siltumapgādē. Neskatoties uz sarežģīto piegādes ķēdi, šķeldas izmantošana siltumapgādē ir ļāvusi samazināt siltumenerģijas tarifus. Šķeldas piegādes ir balstītas uz ilgtermiņa līgumiem, kas nosaka piegāžu apjomus. Regulāras piegādes ļauj veidot šķeldas krājumus siltumapgādes sistēmā. Uzglabāšanas apstākļu īpatnību dēļ šī biokurināmā kvalitāte ar laiku pasliktinās. Šī maģistra darba mērķis ir analizēt biokurināmā krājumu uzturēšanu centralizētās siltumapgādes uzņēmumā, lai rastu kompromisu starp nepieciešamību veidot lielus šķeldas krājumus un nodrošinātu siltumenerģijas ražošanu mainīgos laikapstākļos. Izmantojot modelēšanu, ir iespējams analizēt, vai pašreizējie krājumu papildināšanas algoritmi nodrošinātu racionālu, nepārtrauktu koksnes šķeldas piegādi dažādos darba apstākļos. Tiklīdz šķeldas piegāde ir balstīta uz regulārām, līgumā atrunātām piegādēm, sistēmu dinamika tiek izvēlēta kā modelēšanas pieeja problēmu analīzei. Darba sākumā autors iepazīstina ar pašreizējo situāciju centralizētajā siltumapgādē Latvijā un apskata koksnes šķeldas izmantošanas principus enerģētikā. Tālāk seko teorētiskais pamatojums par modelēšanu un imitāciju, apskatot dažādas imitācijas modelēšanas pieejas. Darba praktiskajā daļā tiek analizēta šķeldas krājumu uzturēšana strādājošā siltumapgādes uzņēmumā. Sistēmas imitācijas modelis tiek izstrādāts ar VENSIM programmlīdzekli, izmantojot sistēmu dinamikas pieeju. Vidējais šķeldas krājumu līmenis tiek izmantots kā kritērijs efektīvai krājumu uzturēšanai. Analizējot simulāciju rezultātus, tiek piedāvāti iespējamie problēmas risinājumi. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, 5 daļas, secinājumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauts 31 attēls, 5 tabulas un 4 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 31 avoti angļu valodā, 10 avoti latviešu valodā un 1 avots krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums.
Keywords centralizētā siltumapgāde, koksnes šķelda, modelēšana, sistēmu dinamika
Keywords in English district heating, modelling, system dynamics, woodchips
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 25.06.2015 09:44:42