Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language SIA "RIKARGO" biznesa modeļa attīstība
Title in English SIA "RIKARGO" Business Model Development
Department 02064 BALTECH Study Centre
Scientific advisor Aigars Laizāns
Reviewer
Abstract Nikonova A. "SIA RIKARGO biznesa modeļa attistība": Maģistra darbs A.Nikonova, A.Laizāns. - Rīga: RTU BALTECH studiju centrs, maģistra akadēmiska studiju programma "Inženierzinātnēs un vadībā", 2015. - 83 lapas. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, piecām nodaļām un secinājumiem. Darba apjoms ir 83 lappuses; tas ietver 28 attēlus un 7 tabulas. Izmantojamā literatūra ir 25 avoti. 2 pielikumi ir pievienoti maģistra darbam. Maģistra darba galvenais mērķis ir veikt pārskatu par uzņēmējdarbības modelēšanas koncepciju un izstrādāt jaunu biznesa modeli priekš SIA "RIKARGO". Lai apskatīt SIA "RIKARGO" pašreizējo biznesa modeli un tā modifikācijas un īstenošanas iespējas, maģistra darbs pēta trīs daļas: teorētisko daļu, analītisko daļu un praktisko daļu. Teorētiskajā daļā biznesa modeļa definīcija ir sniegta, tā izstrādāšanas instrumenti un koncepcija ir aprakstīta. Ievads noliktavu biznesā un loģistikas tirgus Latvijā ir piedāvāts. Analītiskā daļā SIA "RIKARGO" PEST un SWOT analīzes ir veiktas un biznesa modelis uzbūvēts, balstoties uz pašreizējo SIA "RIKARGO" darbību un struktūru. Praktiskā daļa attīsta jaunu SIA "RIKARGO" biznesa modeli, izmantojot business canvas instrumentu un uzņēmējdarbības modeļu paraugus. Apvienojot dažādas pieejas uzņēmējdarbībā un pārskatoties pāris uzņēmējdarbības lēmumus, maģistra darbs piedāvā vienu jaunu biznesa modeli priekš SIA "RIKARGO".
Keywords SIA "RIKARGO" biznesa modelis
Keywords in English SIA "RIKARGO" Business Model
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 19.06.2015 12:39:24