Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Inovatīvi un bioloģiski aktīvi nanostrukturēti neausti šķiedrmateriāli medicīnas izstrādājumiem
Title in English Innovative and Biologically Active Nanostructured Nonwovens for Medical Applications
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.sc.ing.Anna Šutka
Reviewer Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle
Abstract Darbā analizēta nātrija hlorofilīna ietekme uz polivinilspirta (PVS) elektrovērpto nanotīmekli. Eksperimenta laikā elektrovērpšana veikta no PVS ūdens šķīduma un atšķirīgu nātrija hlorofilīna (С32H2CN4Na) saturu šķīdumā. Tā kā elektrovērptu nanošķiedru īpašības nodrošina to pielietošanu nanobiokompozītos, medicīniskiem lietojumiem, tad tiek meklētas tādas iegūšanas metodes, kas būtu efektīvas un veiksmīgi integrējamas ne tikai laboratorijās, bet arī ražošanā. Secinājumi Darba rezultātā secināts, ka nātrija hlorofilīna pasta bez PVS matricas nav iespējams savērpt, 10% un 15% koncentrācijas šķīdumam piemīt pārāk liela elektrovadītspēja, dēļ kā nanošķiedras nekoncentrējas uz uztvērējmateriāla. Pētījumos analizēti trīs nātrija hlorofilīna kompozīti ar sekojošu koncentrāciju – 1%, 3% un 5%. Pievienoti arī 8% PVS šķīduma dati, lai varētu konstatēt izmaiņas nanotīmeklī pēc nātrija hlorofilīna pievienošanas. Darba apjoms: 50 lpp., 3 tabulas, 34 attēli, izmantoti 56 literatūras avoti un pielikums.
Keywords elektrovērpšana, nātrija hlorofilīns, nanotīmeklis, polivinilspirts
Keywords in English electrospinning, sodium chlorophyllin, nanoweb, polyvinyl alcohol
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 16.06.2015 11:48:58