Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "3D punktu mākoņa ieguve un analīze izmantojot aerofotografēšanas attēlus"
Title in English "Compute and analyze 3D point clouds from aerial images"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Māris Kaļinka
Reviewer Jānis Klīve
Abstract Maģistra darbā tiek aprakstītas inovatīvas aerofotografēšanas ainu apstrādes tehnoloģijas, ar kuru palīdzību ir iespējams iegūt augstas precizitātes 3D punktu mākoni. Iegūtais punktu mākonis ir izmantojams virsmas modeļa izveidei, un iegūtais rezultāts ir līdzvērtīgs augstas precizitātes aerolāzerskenēšanas datiem. Pētījumā tiek aprakstīti pieejamie jaunie un vēsturiskie aerofotografēšanas dati Latvijā, lai izprastu iepriekš sagatavoto 3D datu kvalitāti un analizētu to apstrādes iespējas ar modernām apstrādes tehnoloģijām, kā arī pamatotu jauno ainu apstrādes tehnoloģiju pielietojumu. Izmantojot profesionālas fotogrammetrijas programmas, tika izgatavoti punktu mākoņi no trīs dažādas izšķirtspējas attēliem. Iegūtajiem punktu mākoņiem tika veikta arī vertikālās precizitātes pārbaude un salīdzinājums ar aerolāzerskenēšanas datiem. Pēc iegūtos punktu mākoņa analīzes, var secināt, ka jau tagad ir lietderīgi izmantot pieejamās ainas, lai izveidotu visai Latvijas teritorijai nepieciešamo virsmas modeli. Pētījumā visaugstākās precizitātes punktu mākonis tika iegūts no ainām, kuras tika fotografētas ar bezpilota lidaparātu nelielā augstumā. Tas apliecina, ka bezpilota lidaparātu pielietojums kartogrāfijā ir lietderīgs. Iegūtos punktu mākoņus var izmantot karšu ražošanā, pilsētu 3D modeļu izveidei, plūdu modelēšanā, būvju inventarizācijā un mežu biomasas aprēķinos. Darbs sastāv no 85 lappusēm, kurās ir iekļauti 61 attēli un 15 tabula. Darbam ir 6 pielikumi ar punktu mākoni no 40 cm, 25 cm un 1.78 cm izšķirtspējas ainām, izveidotā punktu mākoņu kvalitātes atskaites, video prezentāciju un 3D telpisku frēzējumu.
Keywords Latvija, aerofotografēšana, punktu mākonis, 3D, punktu blīvums, fotogrammetrija, aerolāzerskenēšana, virsmas modelis, reljefa modelis, precizitāte, SGM, bezpilota lidaparāti, pikselis, GNSS, atbalsta punkti, vēsturiski, attēli
Keywords in English Latvia, aerial photography, point cloud, 3D, point density, photogrammetry, airborne scanning, surface model, terrain model, accuracy, SGM, unmaned aircraft systems, pixel, GNSS, ground control points, historical, images.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.06.2015 16:52:37