Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Apģērba konstruktīvo defektu datorimitācijas
Title in English Simulation of Pattern Alterations for 3D Fitting Media
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.sc.ing. doc. Inga Dāboliņa
Reviewer Dr.sc.ing. Dana Beļakova , Dizaina un materiālu tehnoloģiju katedra (14D01)
Abstract Dita Vārna Apģērba konstruktīvo defektu datorimitācijas [Bakalaura darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga – 2015. - 83 lpp. Bakalaura darbs sastāv no 5 pamatnodaļām, ievada un secinājumiem. Darba ietvaros tika pētītas apģērba konstruktīvo defektu datorimitācijas CAD/CAM Lectra Modaris apakšmodulī 3D Fit. Tajā īstenotie pētījuma uzdevumi ļauj secināt konstruktīvo defektu rašanās cēloņus, izpausmes datorimitācijā, mērīšanas iespējas un līdz ar to defektu cēloņu novēršanu, tādejādi atvieglojot konstruktora darbu. Ievadā dots ieskats darba problemātikā, pamatota tēmas izvēle, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā apkopotas vispārējas ziņas par trīsdimensiju vides integrēšanu apģērbu projektēšanā. Otrajā nodaļā veikts apkopojums par 3D apģērbu projektēšanas/ virtuālās laikošanas programmnodrošinājumu. Trešajā nodaļā aprakstīti apģērba konstruktīvie defekti – to cēloņi un novēršanas paņēmieni. Ceturtajā nodaļā aprakstīti plecģērba bāzes konstrukciju izstrādes, modeļkonstrukcijas izstrādes un virtuālās laikošanas procesi. Piektajā nodaļā veiktas apģērba konstruktīvo defektu datorimitācijas, apkopoti iegūtie rezultāti un aprakstīti novērojumi. Bakalaura darba rezultāti un secinājumi ir apkopoti darba noslēguma daļā. Darba apjoms ir 83 lappuses pamatsadaļās, darbā ir 40 attēli, 30 tabulas un literatūras saraksts, kas satur 25 vienumus.
Keywords Trīsdimensiju virtuālā laikošana, apģērba konstruktīvie defekti, Lectra 3D Fit
Keywords in English Three dimensional virtual try-on, pattern alterations, Lectra 3D Fit
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.06.2015 15:25:18