Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Skolas ēku ventilācijas sistēmas"
Title in English "Ventilation systems of school buildings"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Anatolijs Borodiņecs
Reviewer Arturs Lešinskis
Abstract Bakalaura darbs „Skolas ēkas ventilācijas sistēmas” ir veltīts problēmu izpētei, kas saistās ar optimāla mikroklimata nodrošināšanu skolu ēku telpās. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Darba teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija par telpu mikroklimata parametriem un termālā komforta jēdzienu un to noteicošiem faktoriem. Tiek analizēta šo faktoru savstarpējā mijiedarbība un tās izraisītā ietekme uz cilvēka labsajūtas un veselības izmaiņām. Lai labāk izprastu termālo komfortu nodrošinošas ventilācijas sistēmas projektēšanas nosacījumus, tiek salīdzināti ASV, Eiropas un Krievijas standartizācijas organizāciju izstrādātajos standartos noteiktās komfortablu vidi nodrošinošu parametru vērtības. Šim nolūkam tiek izmantoti sekojoši dokumenti: ANSI/ASHRAE 55-1992, ANSI/ASHRAE 62.1-2013, ISO 7730:2005, LVS EN 15251:2007, СП 118.13330.2012, ГОСТ 30494-2011. Tiek minēta ventilācijas sistēmu klasifikācija, atsevišķi aprakstītas dabiskās, mehāniskās un hibrīdās ventilācijas sistēmas un to pamatelementi, kā arī to priekšrocības un trūkumi un efektivitāte. Aprakstīta arī ventilācijas sistēmas aprēķina secība un tam nepieciešamās formulas. Darba praktiskajā (projekta) daļā, izmantojot darba teorētiskajā daļā aprakstītās formulas, tiek veikts pamatskolas ēkas ventilācijas sistēmas projekts ar iekļauto aerodinamisko aprēķinu un gaisa vadu trasējumu. Bakalaura darbs ar projekta daļu sastāv no 76 lpp., 13 aprēķina formulām, 15 tabulām, 19 attēliem, 6 rasējumiem un 4 pielikumiem. Darbā izmantoti 40 literatūras avoti.
Keywords skolas ēkas, termālais komforts, gaisa parametru prasības, ventilācijas sistēmas
Keywords in English school buildings, thermal comfort, air parameter requirements, ventilation systems
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.06.2015 10:30:52