Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemistry
Title in original language Rokrakstu dzišana un informācijas atjaunošana
Title in English Fading of handwritings and renewal of information
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing. Mārcis Dzenis
Reviewer Mg.chem. Inga Šteingolde
Abstract Maģistra darbs veltīts dzisušu rokrakstu informācijas atjaunošanai. Literatūras apskatā apkopota informācija par papīra un rakstāmmateriālu komponentiem un to īpašību izmaiņām vecošanas procesos. Apskatītas dzisušu rokrakstu informācijas atjaunošanas metodes: digitālā pastiprināšana, infrasarkanā luminiscence, iespieduma pēdu noteikšana ar elektrostatisko metodi, kā arī izmantojot slīpi krītošu apgaismojumu Eksperimentālajā daļā pētīti divi dažādi ar roku rakstīti informācijas avoti, kuriem izmantoti atšķirīgi papīri un rakstāmmateriāli, pirms to pakļaušanas vecošanai, pēc dažādas pakāpes paātrinātas vecošanas un dabīgi vecojuši paraugi. Visiem paraugiem noteikta baltuma pakāpe un RGB krāsu koordināšu izmaiņas, CIELab sistēmā krāsu toņa atšķirības un to raksturojošie parametri. Nosakot informācijas atjaunošanas iespējas, izmantotas dažādas dzisušu rokrakstu atjaunošanas metodes, īpašu vērību veltot digitalizēšanai ar skenēšanas palīdzību un attēlu pēcapstrādei, izmantojot programmu Photoshop C6S Extended rīku Levels. Uzņemtas infrasarkanās luminiscences ainas pie iepriekš noteiktiem atstaroto viļņu garumiem, noteiktas ierakstu vizualizēšanas iespējas. Maģistra darbs ir bakalaura darba ietvaros uzsākto pētījumu turpinājums. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 98 lpp. Darbā ir 57 attēli, 8 tabulas, izmantoti 95 literatūras avoti.
Keywords PAPĪRS, VECOŠANA, KRĀSVIELU BALOŠANA, DZIESTOŠI TEKSTI, INFORMĀCIJAS ATJAUNOŠANA, NESAGRAUJOŠĀS METODES, INFRASARKANĀ LUMINISCENCE, DIGITĀLĀ PASTIPRINĀŠANA, PHOTOSHOP LEVELS
Keywords in English PAPER, AGING, FADING OF DYES, FADING TEXTS, RENEWAL OF INFORMATION, NON-DESTRUCTIVE METHODS, INFRARED LUMINISCENCE, DIGITAL ENHANCEMENT, PHOTOSHOP LEVELS
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.06.2015 09:39:38