Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Iespēja izmantot betaģipsi kā pamatsaistvielu ģipša klona grīdām"; diplomprojekts "Latgales vēstniecība GORS Rēzeknē"
Title in English "Opportunity to Use Beta Gypsum as Basic Binding Agent for Gypsum Floors"; Diploma Project "Latgales Embassy GORS in Rēzekne"
Department 02063 External and Part-Time Studies Department
Scientific advisor A.Korjakins
Reviewer
Abstract Diplomprojekts veidots no divām daļām – pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Pētnieciskās daļas nosaukums – „ Iespēja izmantot beta ģipsi kā pamatsaistvielu ģipša klona grīdām”, inženierprojekta nosaukums – „ Latgales vēstniecība ''GORS'', Pils ielā 4, Rēzeknē”. Pētnieciskā daļa sevī ietver divas atsevišķas daļas - informācijas apskatu un eksperimentālo daļu. Literatūras daļā uzmanība vērsta uz Latvijas tirgū pieejamajiem ģipša klona grīdu izstrādājumiem, ķīmiskajām piedevām kas nepieciešamas materiāla uzbūvē un granulometriskā sastāva apskatam. Eksperimentālajā daļā, ņemot vērā, analoģisko ģipša klona grīdas fizikālos parametrus un citus kritērijus, tika izstrādāta jauna tipa ģipša klona grīda, kas spēj konkurēt ar līdzvērtīgām ģipša klona grīdām gan fizikālo, gan ekonomisko aspektu dēļ. Eksperimentālās daļas laikā tika pierādīts, ka jaunizveidotais būvmateriāls, proti, ģipša klona grīda, izmantojot dabisku Latvijas produktu, ģipši, pievienojot attiecīgās piedevas, atbilst nepieciešamajām materiāla īpašībām, kā arī tas ir pielietojams būvniecībā kā augstvērtīgs būvniecības izejmateriāls un ir ekonomiski izdevīgāks. Inženierprojekta daļā tika projektēta Latgales vēstniecība „GORS”, kas atrodas Pils ielā 4, Rēzeknē. . Koncertzāles galvenie elementi ir dzelzbetona kolonas, rīģeļi, pārseguma plātnes un jumta kopnes no tērauda. Ēka pēc uzbūves dzelzbetona karkasa ēka, ar monolītā betona pārsegumiem. Inženierprojekta daļā aprakstīta koncertzāles arhitektūra, teritorijas labiekārtojums, funkcionālās darba un drošības prasības, kā arī darba drošibas pasākumi, kas jāievēro gan būvniecības laikā, gan arī būves ekspluatācijas laikā. Projektā veikti kontroles aprēķini šādām būves konstrukcijām, Jumta kopnei virs koncertzāles, kolonām uz kurām balstās šīs kopnes un pāļu pamatu aprēķins zem šīm kolonām. Inženierprojekta daļā izstrādāta būvdarbu norišu un pielietoto tehnoloģiju pamatojums, kas sevī ietver darbu organizāciju, kā arī būvdarbu veikšanai nepieciešamo aprēķinu izveidošana. Projektā veikta ari ekonomisko rādītāju izvērtēšana un vides aizsardzības prasību apkopojums, kā arī aprakstīti darba drošības nosacījumi būvdarbu laikā. Diplomprojekta kopējais apjoms sastāv no pētnieciskās daļas ar 152 lapām , 38 bibliogrāfijas avotiem, kā arī no inženierprojekta grafiskās daļas, kas izstrādāta uz 9 A1 izmēra lapām un 3 A0 formāta lapām.
Keywords Diplomprojekts veidots no divām daļām – pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Pētnieciskās daļas nosaukums – „ Iespēja izmantot beta ģipsi kā pamatsaistvielu ģipša klona grīdām”, inženierprojekta nosaukums – „ Latgales vēstniecība ''GORS'', Pils ielā 4, Rēzeknē”. Pētnieciskā daļa sevī ietver divas atsevišķas daļas - informācijas apskatu un eksperimentālo daļu. Literatūras daļā uzmanība vērsta uz Latvijas tirgū pieejamajiem ģipša klona grīdu izstrādājumiem, ķīmiskajām piedevām kas nepieci
Keywords in English Diploma project made up of two parts - a part of the research and engineering project parts . Research part title - "Using beta gypsum as base binder for gypsum floor screeds" , engineering project name - "Embassy of Latgale ‘’GORS’’, Pils Street 4, Rezekne". Research part includes two separate parts - a information review and experimental part. Literature part focuses on the Latvian market available gypsum floor screed products, chemical additives which are necessary for material structure and
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.06.2015 19:26:19