Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Biznesa modeļa izstrāde Vidzemes koncertzālei „Cēsis”"
Title in English "Development of Business Model for “Cēsis” Concert Hall"
Department
Scientific advisor Inese Suija-Markova
Reviewer MBA, Māris Millers
Abstract „Biznesa modeļa izstrāde Vidzemes koncertzālei „Cēsis””; Maģistra darba projekta daļa / L. Līce, I. Suija-Markova. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2015. – 45 lpp. Maģistra darba projekta daļa rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 45 lpp., tajā iekļauti 3 attēli, 5 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 13 avoti latviešu un angļu valodā. Darba mērķis ir, balstoties uz iepriekš maģistra darbā apkopotajām atziņām, secinājumiem un autores veiktā pētījuma rezultātiem, izstrādāt Vidzemes koncertzāles „Cēsis” mārketinga stratēģiju. Darba pirmajā daļā aplūkoti, iepriekš maģistra darbā neanalizētie, teorētiskie mārketinga stratēģiju ietvari, teorētiskās rekomendācijas mārketinga taktikas izstrādei un uzskaitīta procesa posmu vēlamā kārtība. Darba otrajā daļā aplūkots Vidzemes koncertzāles “Cēsis” faktisko raksturojumu, aplūkota iekšējā vide kā pakalpojumi, servisi, darbinieki, finansējums un ārējā darbības vide kā klienti, konkurenti. Darba trešajā daļā izstrādāta Vidzemes koncertzāles „Cēsis” mārketinga stratēģija un taktika, piedāvāti divi savstarpēji papildinošo stratēģiski virzieni. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir koncertzāles pirmais darbības gads ir aizritējis veiksmīgāk kā prognozēts un nepieciešams pievērts uzmanību atbalsta darbībām kā nākotnes mārketinga aktivitātēm, šobrīd mārketingā tiek investēti pieticīgi līdzekļi un bez papildus pētījuma nebūtu pareizi pieņemt resursu ietilpīgākus lēmumus.
Keywords Biznesa modeļa izstrāde Vidzemes koncertzālei Cēsis
Keywords in English Development of Business Model for “ Cēsis” Concert Hal
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.06.2015 15:15:42