Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Interaktīvas 3D scēnas veidošana uz grafiskā dzinēja Unity pamata
Title in English Development of Interactive 3D Scene Based on Unity Graphic Engine
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor K. Boločko
Reviewer
Abstract Darba mērķis ir interaktīvas scēnas izstrāde uz grafiskā dzinēja “Unity” pamata, kā arī 3D personāža izveide, kas varētu pārvietoties izveidotās scēnas ietvaros un mijiedarboties ar interaktīviem objektiem. Darba uzdevumi ir: pieejamu rīku un metožu izpēte, kuri ļauj izveidot reālistisku 3D personāžu un 3D scēnu; Unity grafiskā dzinēja īpašības un to savienojamību ar 3D grafiskām paketēm izpēte; 3D personāža un scēnas izveidei grafisko paketes izvēle, balstoties uz veiktajiem pētījumiem; reālistiska 3D personāža izveide, izmantojot izvēlēto 3D grafisko paketi; 3D scēnas izveide, izmantojot izvēlēto 3D grafisko paketi, kas iekļauj sevī: telpas izskatu izveidi un interaktīvu objektu izveidi 3D scēnā, ar kuriem var mijiedarboties personāžs; izveidotu 3D objektu ievietošana Unity vidē un interaktīvas scēnas izstrāde, lai personāžam būtu iespēja pārvietoties pa scēnu, izmantojot personāža animācijas un vadības realizāciju. Ka arī personāžam jābūt iespējai mijiedarboties ar objektiem, saskaņa ar to vajadzīgi objekti, ar kuriem personāžs var operēt un objektiem jābūt interaktīviem, tiem jāveic kādu darbību, kad personāžs ar tiem mijiedarbojas. Darbs sadalīts četrās daļas. Pirmā daļa tiek aprakstīts grafiskais dzinējs Unity, tā priekšrocības, salīdzinājumā ar citiem dzinējiem, iekšēja uzbūve, kas iekļauj sevī lietotāja saskarni, grafiskas dzinēja iespējas, fizisko dzinēju un fizikas realizāciju, skriptēšanas iespējas un animācijas iespējas. Kā arī tiek dots scēnas izveides piemērs. Otrā daļa tiek apskatītas 3D datorgrafikas programmatūras un tiek izvēlēta vispiemērotākā 3D datorgrafikas programmatūra šīm darbam. Trešajā daļā tiek apskatīts 3D personāžs un objekti, to izveide, kas iekļauj sevī koncepciju, modelēšanu, teksturēšanu, apgaismojumu, detalizāciju un animācijas iespējas. Ceturtā daļā tiek apskatīta 3D objektu un personāža pārnese Unity vidē, scēnas realizācija, kurā tiek pārnesti personāžs un objekti. Kā arī tiek apskatīta interaktīvo objektu animācija un 3D personāža animācija, kustība, vadība un mijiedarbība ar interaktīviem objektiem. Darba apjoms ir 78 lappuses un 60 attēli.
Keywords Interaktīva scēna, lietotne, Unity, 3D, personāžs, objekti, grafika, paketes, skriptēšana, modelēšana, teksturēšana, apgaismojums, detalizācija, animācija
Keywords in English Interactive scene, application, Unity, 3D, person, objects, graphics, packages, scripting, modeling, texturing, lighting, detailing, animation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 11.06.2015 02:35:36