Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Ar stronciju aizvietota hidroksilapatīta iegūšana, izmantojot ķīmiskās nogulsnēšanas metodes
Title in English Synthesis of strontium substituted hydroxyapatite using chemical precipitation
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg.sc.ing., pētn. Līga Stīpniece Dr.sc.ing., doc. Kristīne Šalma-Ancāne
Reviewer Dr.hab.phys., asoc.prof. Baiba Bērziņa
Abstract Bakalaura darba literatūras apskatā apkopota informācija par kaulaudu īpašībām, Sr nozīmi bioloģiskajās sistēmās, tā ietekmi uz kalcija fosfātu, tai skaitā sintētiskā hidroksilapatīta īpašībām. Iekļauta informācija par bez/ar Sr aizvietotu kalcija fosfātu sintēzi un pielietojumu medicīnā. Eksperimentālajā daļā, izmantojot ķīmiskas suspensijas nogulsnēšanas metodi, no dažādiem (Ca2+), (Sr2+) un (PO43-) prekursoriem sintezēts bez/ar Sr aizvietota hidroksilapatīts. Novērtēta sintēzēs izmantoto izejvielu ietekme uz Sr iekļaušanās efektivitāti hidroksilapatīta struktūrā, kā arī dažādu Sr koncentrāciju ietekme uz sintēžu produktu fāžu, molekulāro un ķīmisko sastāvu, kā arī morfoloģiju un termisko stabilitāti. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes Science direct, Scopus, EBSCOHOST, IEEE Xplore Digital Library un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdota no 1994. līdz 2015.g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 58 lpp, 18 attēlus, 7 tabulas, darbā izmantoti 67 literatūras avoti.
Keywords HIDROKSILAPATĪTS, STRONCIJS, JONU AIZVIETOŠANA, ĶĪMISKĀ NOGULSNĒŠANA
Keywords in English HYDROXYAPATITE, STRONTIUM, ION SUBSTITUTION, CHEMICAL PRECIPITATION
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.06.2015 10:41:58