Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Hidroizolācijas piedeva ietekme uz betona mehāniskām īpašībām"
Title in English "Hidroizolation additive effect on the mechanical properties of concrete"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Andrejs Krasņikovs
Reviewer A.Baikovs
Abstract Spruģe I. Hidroizolācijas piedevas ietekme uz betona mehāniskām īpašībām: Maģistra darbs. – Rīga, RTU, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Būvniecības un rekonstrukcijas institūts, būvkonstrukciju katedra. – 2015. – 70 lpp. Maģistra darbā sniegta hidroizolācijas piedevas raksturojums un tās izmantošanas iespējas būvniecībā. Šajā darbā tika veikts hidroizolācijas piedevas ietekme uz fibrobetona mehāniskajām īpašibām. RTU betona mehānikas laboratorijā tika izgatavoti dažādi paraugi, kuri tika pārbaudīti uz stiprību spiedē un liecē. Apkopojot eksperimenta rezultatus tika izdarīti secinājumi par betona priekšrocībām un trūkumiem salīdzinājumā ar divām hidroizolācijas piedevām ar fibrobetonu. Maģistra darbs satur paskaidrojuma rakstu uz 70 lapaspusēm, 9 tabulas, 15 grafiki, 52 attēlus un 2 pielikumus. Darbā izmantoti 25 literatūras avoti.
Keywords Hidroizolācijas piedeva, betons, fibrobetons, šķiedras, betona spiede, betona liece, betona mehāniskās īpašības, poras, plaisas, korozija, ūdensnecaurlaidība, fibras, tērauda fibras, tvaika plūsma, relatīvais mitrums, betona bojājuma cēloņi, sākuma faze, attīstības faze, makro plaisas, mikro plaisas, kapilārās poras, betona ūdenscaurlaidības iemesli, fibrobetona īpašības.
Keywords in English Waterproofing additive, concrete, fiber concrete, fiber, concrete compression, bending concrete, concrete mechanical properties, pores, cracks, corrosion, waterproofing, fibre, steel fibres, vapor flow, relative humidity, concrete damage causes, Initial phase, development phase, macro cracks, micro cracks, capillary pores, concrete permeability reasons, fibre concrete properties.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.06.2015 10:16:55