Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Slimnīcas perioperācijas procesu simulācijā sakņota analīze
Title in English Simulation-based Analysis of Perioperative Processes in a Hospital
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
Reviewer Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Abstract Informāciju tehnoloģiju straujā attīstība būtiski ietekmē masveida apkalpošanas sistēmu projektēšanu un izpēti, un imitācijas modelēšana ļauj atklāt potenciālās problēmas līdz sistēmas realizācijai. Bakalaura darba ietvaros tika izstrādāts slimnīcas konceptuālais un imitācijas modelis, četri galvenie bloki - SDS (same day surgery) nodaļa, pirmsoperācijas bloks, operāciju istabas un pēcanestēzijas bloks. Teorētiskajā daļā ir sniegta galvenā informācija par konceptuālajiem modeļiem (definīcijas, attēlošanas veidi, vienkāršošana), un imitācijas modelēšana (imitācijas modeļu klasifikācija, izstrādes posmi), kā arī īsa informācija par ARENA modelēšanas vidi. Praktiskajā daļā, uz sniegtā apraksta bāzes, ir izveidots konceptuālais modelis katram no slimnīcas blokiem. Izstrādātais imitācijas modelis ļauj analizēt stacionāri un ambulatori ārstējamu pacientu ārstēšanas procesa dinamiku, ņemot vērā esošos slimnīcas resursus. Pēc imitācijas modeļa verifikācijas tika veikti eksperimenti ar ieejas datiem, lai atklātu un novērstu sistēmas vājās vietas. Eksperimentu rezultātā tika piedāvāts cilvēku resursu efektīvs sadalījums, kas sniedz iespēju palielināt apkalpoto pacientu skaitu, samazinot gaidīšanas rindās laiku. Slimnīcas modelis ir izstrādāts modelēšanas vidē Arena 14.5, kas sniedz iespēju diskrētu notikumu sistēmu imitāciju modelēšanai. Darba mērķis ir analizēt simulācijas tehnoloģiju izmantošanas efektivitāti, modelējot perioperācijas servisus. Darba apjoms – 48 lpp., 5 tabulas un 14 attēli.
Keywords simulācija, modelēšana, Arena
Keywords in English simulation, modeling, Arena
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.06.2015 08:18:19