Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Netieši enkuroti stiprinājumi kolonnu savienojumos"
Title in English "Indirect anchorage fastenings in column connections"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Leonīds Pakrastiņš
Reviewer Ieva Paegle
Abstract Stiepes spēku pārnesei dzelzsbetona konstrukciju savienojumos tiek izmantots stiegrojuma tērauds ar atbilstošu enkurojumu. Saliekamā dzelzsbetona konstrukcijām šāds savienojums tiek nodrošināts ar netiešu enkurojumu, t.i., stiegrojums tiek enkurots iepriekš iebetonētās caurulēs vai atvērumos, kas būvkonstrukciju montāžas laikā tiek aizpildīti ar javu. Maģistra darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē. Maģistra darba ietvaros veikta izpēte par netieši enkurotu stiprinājumu mezglu pielietojumu dzelzsbetona kolonnu savienojumos, to darbības principu un veikts eksperimentāls pētījums – tests netieši enkurotai stiegrai dzelzsbetona elementā. Pirmā darba daļa veltīta literatūras un normatīvās bāzes izpētei šiem mezgliem ar mērķi noskaidrot mezgla analītiskā aprēķina modelēšanu. Tiek apskatītas vispārīgas pamatnostādnes kolonu mezglu un savienojumu projektēšanas praksē, kā arī risināmie uzdevumi un problēmas. Darbā iekļauts uz stiprinājumu projektēšanu dzelzsbetona konstrukcijās attiecināmu normatīvās bāzes apskatu, kas ir saistošs Latvijas un Eiropas Savienības būvkonstrukciju projektēšanas praksei. Lai arī mezgls ir plaši pielietots, informācija par tā darbības principu un aprēķinu literatūrā ir limitēta. Otrā darba daļā tiek prognozēts mezgla darbības princips un aprakstīts mezgla matemātiskais aprēķina modelis balstoties uz novērojumiem līdz šim veiktajos pētījumos, kā arī literatūras un standartu izpētes datiem. Trešā darba daļa ietver testa veikšanu netieša enkurojuma mezglam, lai izvērtētu aprēķina modeļa atbilstību reālai mezgla darbībai. Tiek testēti 16 paraugi ar 3 dažādiem biezumiem. Tā kā kolonnas ir konstrukcijas ar relatīvi mazu šķērsgriezumu, testa mērķis ir noteikt malas tuvuma ietekmi uz mezgla nestspēju. Tiek noteikta arī šķērsvirziena stiegrojuma ietekme uz mezgla nestspēju. Darba noslēgumā tiek analizēti iegūtie testa rezultāti, izdarīti secinājumi par darba ietvaros veiktajiem pētījumiem, kā arī doti ieteikumi tālākiem pētījumiem. Maģistra darba apjoms ir 78 lappuses, 33 attēli, 9 tabulas, 18 diagrammas un 25 informācijas avoti.
Keywords netiešs enkurojums, līmjava, kolonnu savienojumi, stiprinājumi, enkurstiegra
Keywords in English Indirect anchorage, grout, column connection, fastenings, anchorbar
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.06.2015 00:22:02