Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Nodarbību zonas interjera atbilstība un ietekme uz bērna emocionālo un sociālo attīstību Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs
Title in English Compliance of Learning Area and Interior Influence on Pre-schoolers Emotional and Social Development in Riga's Pre-school Education Institutions
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.sc.ing. Ilze Gudro
Reviewer Mg.paed. Ingrīda Tupe, pirmsskolas izglītības iestādes "Dzīpariņš" pedagogs Valdorfgrupā
Abstract Maģistra darbs “Nodarbību zonas interjera atbilstība un ietekme uz bērna emocionālo un sociālo attīstību Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs” izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Dizaina tehnoloģiju institūtā, darba autore Līga Sproģe. Maģistra darbs sastāv no teorētiskās daļas un pētījuma, kurš sadalīts divās daļās, izmantojot gan kvalitatīvo, gan kvantitatīvo pētījuma metodi. Izvirzītā darba hipotēze: Izveidojot pirmsskolas izglītības iestāžu nodarbību zonas iekārtošanas vadlīnijas, kas balstītas uz M. Montesori pedagoģiju, varētu tikt uzlabota tradicionālo pirmsskolas izglītības iestāžu nodarbību zona Izvirzītais darba mērķis: Izveidot pirmsskolas izglītības iestāžu nodarbību zonas interjera iekārtošanas vadlīnijas, balstoties uz M. Montesori ideju par vides ietekmi uz bērna attīstību un tās pedagoģijas principiem. Darba teorijas daļa: Analizēta bērna attīstība no viena līdz sešu gadu vecuma, kopoti valsts noteiktie standarti un likumi, kas saistīti ar pirmsskolas nodarbību zonas iekārtošanu, izpētīti bērna mēbeļu un vides ergonomiskie rādītāji, iepazīta M. Montesori pedagoģija un tās ideja par vidi kā pašaudzināšanas līdzekli bērna personības attīstībā. Darba pētījums: Pirmajā daļā intervētas M. Montesori Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas, apmeklētas un izpētītas trīs M. Montesori pirmsskolas izglītības iestāžu nodarbību zonas un viens M. Montesori bērnu attīstības centrs. Aptaujāti pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki un vecāki, lai noskaidrotu maģistra darba tēmas aktualitāti un sabiedrības informētību par M. Montesori pedagoģiju un attieksmi par tās izmantošanu pirmsskolas izglītības iestāžu nodarbību zonas interjerā. Otrajā daļā apkopota informācija par Rīgā esošajām pirmsskolas izglītības iestādēm un apmeklētas un izpētītas trīs privātās un piecas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nodarbības zonas. Pētījuma mērķis ir sasniegts, un izvirzītā hipotēze ir apstiprinājusies. Šis darbs ir izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā “Abalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai“ Nr. 2009/0148/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/055 ietvaros. Darba apjoms: 6 nodaļas, 113 lpp teksts, 125 attēli, 6 tabulas, 22 diagrammas, 30 bibliogrāfiskie avoti un 5 pielikumi.
Keywords Pirmsskolas izglītības iestāde, nodarbību zona, bērna emocionālā un sociālā attīstība, M. Montesori pedagoģija
Keywords in English Pre-school education institution, learning area, pre-schoolers emotional and social development, M. Montesori pedagogy
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 09.06.2015 21:46:57