Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Imitācijas modelēšanas izmantošana automātisku transporta līdzekļu maršrutu izvēles analīzē
Title in English Simulation-based Evaluation of Automated Guided Vehicles Routing Strategies
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jeļena Pečerska
Reviewer Dr. sc. ing. Oksana Soško
Abstract Uzņēmumos, kas veic sarežģītu iekārtu tehnisko apkopi, parasti notiek procesi, kas prasa ne tikai tehniskus resursus, bet arī pamatotu organizatorisku risinājumu. Šajā bakalaura darbā tiek apskatītas ražošanas un apkalpošanas uzņēmumu iekšējā transporta maršrutu izvēles stratēģijas. Šajā darbā tiek noteikti saldēšanas iekārtu tehniskās apkalpošanas centra (TAC) funkcionēšanas rezultāti, kas tiek analizēti ar imitācijas modeļa palīdzību. Rezultāti tiek analizēti, realizējot dažādus modelēšanas eksperimentu scenārijus, kas saistīti ar TAC automātisku transporta līdzekļu (ATL) maršrutu izvēli. Katrā scenārijā tiek noteiktas TAC iecirkņu prioritātes, ņemot vērā scenārija noteikumus. Scenāriji izstrādāti saldēšanas agregāta atrašanās laika noteikšanai TAC sistēmā. Ar imitācijas modelēšanas palīdzību tiek iegūti rezultāti, no kuriem labākais ir tas, kam ir visīsākais saldēšanas agregāta atrašanās laiks sistēmā. Tiek realizēti trīs maršrutu izvēles scenāriji: • pirmais – visilgāk rindā gaidošais saldēšanas agregāts aiziet pirmais; • otrais – saldēšanas agregāts ar visīsāko apstrādes laiku jāpaņem pirmais; • trešais – saldēšanas agregāts ar maksimālu apstrādes laiku jāpaņem pirmais. Šo scenāriju izpildei nepieciešama iecirkņu prioritāšu noteikšana katram scenārijam. Nosakot prioritātes otrajam un trešajam scenārijam, tiek novērtēta katra iecirkņa caurlaides spēja. Tiek izstrādāts TAC imitācijas modelis, ar kura palīdzību iegūti visu triju scenāriju rezultāti. Analizējot iegūtos rezultātus, tiek noteikts vislabākais automātiskā transportlīdzekļa maršrutu izvēles scenārijs TAC teritorijā un noformulēti TAC maršrutu izvēles principi. Šajā darbā tiek izmantoti tehniskās apkalpošanas uzņēmuma „Allen-Bradley” Ostinā, Teksasā, dati, kas iegūti starptautiskajā studentu modelēšanas konkursā. Bakalaura darba apjoms – 56 lpp., 15 tabulas, 7 zīmējumi un 1 pielikums.
Keywords automātiski transporta līdzekļi; tehniskas apkalpošanas centrs; scenārijs; iecirkne; transportlīdzekļa maršruts
Keywords in English automated guided vehicles; Refurbishing Center; scenario; stage; vehicles dispatching
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 09.06.2015 11:34:43