Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Eksperimentu plānošanas pielietojums daļiņu izmēru sadalījuma noteikšanas optimizācijā
Title in English Application of experimental design in the optimization of particle size distribution analysis
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing., pētn. Inga Dušenkova, Mg.chem.Kaspars Kuprevičs
Reviewer Dr.chem. Juris Hmeļņickis
Abstract Maģistra darbā aprakstīta informācija par daļiņu vispārīgo raksturojumu, daļiņu izmēru noteikšanas metodēm un daļiņu izmēru sadalījuma analīzes optimizāciju, balstoties uz eksperimentu plānošanas pamatprincipiem. Darbā izmantota A/S „Grindeks” un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejama literatūrā, elektroniskās datu bāzes (Science Direct, Springerlink, Wiley u.c.) un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodās, kas izdoti no 1978. līdz 2014. g. Eksperimentālajā daļā noteikti refrakcijas indeksi Ursodeoksiholskābes, Pimobendāna un Mildronāta substancēm, veikta daļiņu izmēru sadalījuma analīzes būtiskāko parametru atlase un fizikālo parametru (parauga padeves ātruma jeb vibrāciju, spiediena, mērījuma laika, parauga padeves paplātes atveres platuma) optimizācija, kur par optimizācijas kritēriju izraudzīts daļiņu izmēru sadalījums pie 10%, 50% un 90%. Iegūti optimizācijas regresijas vienādojumi atsevišķu faktoru un to mijiedarbības ietekmes novērtēšanai uz daļiņu izmēru sadalījumu. Aprēķināti un salīdzināti daļiņu izmēri pie procentuālā sadalījuma 10%, 50% un 90%. Veikta daļiņu izmēru sadalījuma analīzes optimālo apstākļu validācija, kurā īstenoti pārbaudes eksperimenti atrasto optimālo parametru punktā. Eksperimentu matemātiskā optimizācija un rezultātu novērtēšana veikta ar programmatūru MODDE 7.0 (Umetrics). Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 76 lpp, 32 attēlus, 42 tabulas, 11 pielikumus un darbā izmantoti 50 literatūras avoti.
Keywords FARMACEITISKO PREPARĀTU DAĻIŅU IZMĒRI, LĀZERDIFRAKCIJA, EKSPERIMENTU PLĀNOŠANA, DAĻIŅU IZMĒRU SADALĪJUMA ANALĪZES OPTIMIZĀCIJA
Keywords in English PARTICLE SIZE OF PHARMACEUTICAL PREPARATION, LASER DIFRACTION, DESIGN OF EXPERIMENTS, OPTIMIZATION OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 08.06.2015 20:28:23