Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Vienmodu un daudzmodu optiskās šķiedras sazarotāju darbības novērtējums
Title in English Performance Evaluation of Singlemode and Multimode Fiber Optical Splitters
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Ģ.Ivanovs
Reviewer V.Bobrovs
Abstract Bakalaura darba tēma ir ''Vienmodu un daudzmodu optiskās šķiedras sazarotāju darbības novērtējums''. Bakalaura darba mērķis bija izpētīt vienmodas un daudzmodu optisko sazarotāju darbību un eksperimentāli, RTU ŠOPS laboratorijā, X un Y veidu sazarotāju ienestā vājinājuma novērtējumu. Pētījuma objekts – vienmodu un daudzmodu optisko šķiedru sazarotāji. Pētījuma priekšmets – vienmodu un daudzmodu optisko šķiedru sazarotāji tehniskie raksturlielumi. Darbs sastāv no četrām daļām, ievada un secinājumiem. Darba pirmajā daļā ir analizēta pieejama zinātniskā un teorētiskā literatūra par optiskajām šķiedrām un to svarīgākajiem optiskajiem un ģeometriskajiem parametriem. Savukārt otrajā darba daļā ir analizēta literatūra par optisko šķiedru sazarotājiem, to uzbūves arhitektūru un funkcijām. Darba trešajā nodaļā ir aplūkoti šādu sazarotāju svarīgākie rādītāji. Visbeidzot darba ceturtajā daļā ir veikti eksperimentālie mērījumi ŠOPS laboratorijā, optisko šķiedru sazarotāju parametru novērtēšanai. Atslēgvārdi – vienmodas optiskās šķiedras, daudzmodu optiskās šķiedras, sazarotāji, ienestie zudumi. Darbs sastāv no 56 lpp., 34 attēliem,14 tabulām un 22 formulām. Darbā izmantots 31 literatūras avots.
Keywords Vienmodas optiskās šķiedras, daudzmodu optiskās šķiedras, sazarotāji, ienestie zudumi.
Keywords in English Single-mode optical fiber, multimode fiber optic, splitter, fetched loss.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 07.06.2015 12:09:47