Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Atkarību ievietošanas ietvaros Spring un Java EE salīdzinošā analīze
Title in English A Comparative Analysis of Dependency Injection in Spring and Java EE Frameworks
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Konstantīns Gusarovs
Reviewer A-Heads Consulting SIA, Vadošais skaitļošanas sistēmu projektētājs, Mg.sc.ing. D.Buzdins
Abstract Dotais darbs ir bakalaura darbs ar nosaukumu “Atkarību ievietošanas ietvaros Spring un Java EE salīdzinoša analīze”. Darba autore ir Laima Leimane, darba vadītājs ir Konstantīns Gusarovs. Bakalaura darbs satur pētījumu par atkarību ievietošanu, tās problēmām, kā arī ietvariem Spring un Java EE. Tiek apskatīti atkarību ievietošanas veidi, to priekšrocības un trūkumi, kā arī problēmas un to iespējamie risinājumi. Darba hipotēze ir: : ja tiks izpētītas pastāvošās atkarību ievietošanas problēmas un salīdzināti Spring un Java EE piedāvātie problēmu risinājumi, var izvairīties no šīm problēmām un veiksmīgi izmantot atkarību ievietošanas priekšrocības. Darbs satur dažādu literatūras avotu apskatu un praktiski izstrādātus piemērus. Darbā ir detalizēti apskatītas trīs atkarību ievietošanas problēmas, proti, cikliskās atsauces problēma, atkārtotas ievietošanas problēma un vairāku kandidātu problēma. Katrai problēmai ir apskatīts viens risinājums, pēc kā veikta kopējā analīze Dokumentā ir 43lappuses, 55 attēli, 2 tabulas, 1 pielikums un 19 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords java, java ee, spring ietvars, atkarību ievietošana, cikliskās atsauces problēma, atkārtotas ievietošanas problēma, vairāku kandidātu problēma
Keywords in English java, java ee, spring framework, dependency injection, circular reference problem, cyclic dependency, reinjection problem, multiple candidate problem
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 04.06.2015 14:54:25