Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Biroja ēkas pārvaldīšanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas
Title in English Office building management efficiency improvement opportunities
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Oskars Caune
Reviewer B.Pļaviņa, Engures pagasta pārvalde
Abstract ANOTĀCIJA Autora, Toma Šnikvalda, diplomprojekta tēma „Biroju ēkas pārvaldīšanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas” izvēlēta, balstoties uz izmaksu samazināšanas aktualitāti komercplatību pārvaldīšanas nozarē. Darbā ir plaši izklāstīts materiāls kas saistīts ar birojā ēku pārvaldīšanas izmaksu ietekmējošiem faktoriem. Diplomdarba izvirzītais galvenais mērķis ir noteikt veidus un iespējas biroja ēkas pārvaldīšanas efektivitātes paaugstināšanai. Darbs sastāv no četrām daļām: 1. Analītiskās daļas; 2. Projekta aprēķina daļas; 3. Tehnoloģiskā daļas; 4. Darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek aplūkota vispārīgā informācija par biroju ēku pārvaldīšanu un to nozīmīgi ietekmējošiem faktoriem - energoresursu ietekmi uz biroja ēku pārvaldīšanas izmaksām, komercplatību nomas tirgus situācija Latvijā, galvenās pārvaldīšanas izmaksu tendences. Projekta aprēķina daļā veikta biroja ēku pārvaldīšanas izmaksu un pārvaldīšanas efektivitātes paaugstināšanas iespēju analīze, balstoties uz teorētiskiem aprēķiniem un izstrādnēm. Tehnoloģiskā daļa ietver darba autora izvēlēta uzņēmuma biroja ēkas pārvaldīšanas efektivitātes paaugstināšanas risinājumus, balstoties uz pārvaldīšanas izmaksu ietekmējošo resursu efektīvāku pielietojumu. Darba un dabas aizsardzības daļā ietverta informācija par vides piesārņojumu, kas rodas siltumenerģijas ražošanas procesā. Tiek sniegta informācija par to, kādus darba drošības pasākumus jāievēro energoefektivitātes pasākumu īstenošanas laikā. Diplomprojekta grafiskā daļā ietverta informācija par diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtajiem rezultātiem. Diplomprojekta apjoms ir 72 lappuses, neskaitot pielikumus. Diplomprojektā tika iekļautas 17 tabulas un 2 attēli. Grafiskā daļas apjoms ir 16. lpp., kurā ir 16 attēli. Kopumā izmantoti 22 literatūras avoti.
Keywords ēkas pārvaldīšanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas
Keywords in English building management efficiency improvement opportunities
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 04.06.2015 11:50:11