Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Sistēmu dinamikā bāzēta krājumu vadīšanas stratēģiju analīze
Title in English System Dynamics-based Study of Inventory Management Strategies
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jeļena Pečerska
Reviewer Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
Abstract Maģistra darba mērķis ir sistēmu dinamikā bāzētās krājumu vadīšanas stratēģiju analīzes pieejas izstrāde piegādes ķēdēm. Darba mērķa sasniegšanai tiek risināti vairāki uzdevumi. Vispirms tiek veikts publikāciju apskats sistēmu dinamikas pielietošanas jomā un piegādes ķēžu modelēšanai, īpašu uzmanību pievēršot krājumu vadīšanas modelēšanas aspektiem. Tiek izpētītas arī esošās imitācijas spēles krājumu vadīšanas jomā. Uz pētījumu pamata, tiek izvēlēta darbā apskatītā piegādes ķēde. Tiek veikts krājumu vadīšanas metožu apskats, kas var būt pielietots krājumu vadīšanai pētāmā piegādes ķēdē. Konceptuālā modeļa izstrādei, tiek apskatīti cēloņu-seku diagrammu veidošanas pamatprincipi un izstrādāta piegādes ķēdes cēloņu-seku diagramma. Uz diagrammas pamata, tiek izstrādāti piegādes ķēdes konceptuālais modelis un piegādes ķēdes sistēmu dinamikas modelis, kas nepieciešams dažādu krājumu vadīšanas stratēģiju realizācijai. Modeļu izstrādei tiek izmantots VENSIM līdzeklis. Darba noslēguma daļā tiek analizēta krājumu vadīšanas stratēģiju efektivitāte pēc modelēšanas eksperimentu rezultātiem. Rezultātā tiek izstrādāta piegādes ķēdes krājumu vadīšanas stratēģijas analīze, kas ir bāzēta sistēmu dinamikā. Tas ļauj kvantitatīvi analizēt krājumu vadīšanas stratēģijas ietekmi uz piegādes ķēdes funkcionēšanas rādītājiem.
Keywords sistēmu dinamikā bāzēta krājumu vadīšana, piegādes ķēde, educational simulation games
Keywords in English system dynamics-based inventory management, supply chain, apmācošās imitācijas spēles
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 04.06.2015 07:50:45