Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Optiskā laika impulsu reflektometra pielietojuma novērtējums ŠOPS
Title in English Evaluation of Optical Time Domain Reflectometer Application in FOTS
Author Monta Peciņa
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Ģ.Ivanovs
Reviewer V.Bobrovs
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir „Optiskā laika impulsu reflektometra pielietojuma novērtējums ŠOPS”. Šajā darbā tiek izanalizēts OTDR pielietojums šķiedru optikas pārraides sistēmu kvalitātes novērtēšanai. Bakalaura darba teorētiskajā daļā, izmantojot literatūras avotus, tiek izpētīta un novērtēta optiskās šķiedras konstrukcija, apskatīti svarīgākie optiskie pamatraksturlielumi, izpētīti un salīdzināti optisko šķiedru tipi – vienmodu un daudzmodu, to dažādās īpašības, apskatīta un izanalizēta šķiedru optiskās pārraides sistēmas vispārīgā uzbūve – optiskie raidītāji, optisko šķiedru savienotāju veidi un optiskie uztvērēji. Tālāk darbā tiek izpētīta OTDR konstrukcija, izanalizēts tās darbības princips, kā arī aprakstīti un novērtēti OTDR galvenie parametri un izanalizēta tipiska OTDR reflektogramma. Bakalaura darba eksperimentālajā daļā analizēta vienmodu optiskā pārraides līnija, izmantojot Yokogawa AQ7260 reflektometru. Eksperimentā tiek mainīti OTDR parametri – impulsa platums, vidējošanas laiks un šie parametri ir apskatīti pie diviem viļņu garumiem 1310 nm un 1550 nm. Noslēgumā tiek izanalizēti iegūtie dati un apskatītas reflektogrammas. Tiek sniegtas rekomendācijas par OTDR parametru izvēli vienmodu pārraides līniju kvalitātes mērījumiem. Bakalaura darbs sastāv no 75 lapaspusēm, 39 attēliem, 9 tabulām, 1 pielikuma un 38 literatūras avotiem.
Keywords OTDR, ŠOPS, šķiedru optika, reflektometrs.
Keywords in English OTDR, FOTS, fiber optics, reflectometer.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 03.06.2015 11:03:17