Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte un tās pilnveidošanas iespēja Latvijā
Title in English The quality of the apartment houses administration and possibility of its improvement in Latvia
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Laimdota Šnīdere
Reviewer B.Pļaviņa, Engures pagasta pārvalde
Abstract Maģistra darba tēma ir “Daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte un tās pilnveidošanas iespēja Latvijā.” Latvijā daudzdzīvokļu ēku pārvaldīšanas pakalpojumus piedāvā liels uzņēmumu skaits – gan privātie, gan valsts uzņēmumi. Katra pārvaldīšanas uzņēmuma interesēs ir saglabāt esošos klientus, papildus iegūstot jaunus. Kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai, pastāvīgi ir jāpilnveido piedāvājums, izvirzot izdevīgākus noteikumus un nosacījumus klientiem. Svarīgs priekšnoteikums ir darba ražīguma celšana, optimizējot darba resursus un nodrošinot kvalitātes vadības instrumentu pielietošanu uzņēmumā. Kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanas pamatā ir pakalpojuma izpilde atbilstoši uzstādītajām normām un prasībām, kā arī klienta apmierinājums par sniegto pakalpojumu. Maģistra darba mērķis ir atklāt kvalitatīva pārvaldīšanas pakalpojuma īpatnības, to veidojošos faktorus daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Latvijā, kā arī konstatēt saistītos riskus un rast iespējamos risinājumus kvalitatīva pārvaldīšanas pakalpojuma nodrošināšanai. Analītiskajā daļā ir pētīts dzīvojamo māju pārvaldīšanas process, tā būtība, atklātas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jēdziena atšķirības. Papildus ir uzskaitītas profesionāla pārvaldnieka raksturojošās iezīmes, tā galvenie pienākumi, kā arī atklāta komunikācijas nozīme pārvaldīšanas procesā. Papildus iepriekšējām darbībām, ir sniegts ieskats kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai, izmantojot kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu uzņēmumā. Teorētiskajā daļā ir aprakstītas obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības, veikta efektīvas komunikācijas analīze, kā arī sniegts kvalitātes nodrošināšanas instrumentu raksturojumus. Praktiskajā daļā ir piedāvāti risinājumi, pārvaldīšanas pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Latvijā. Šajā daļā ir izstrādāta kvalitātes vadības kontroles shēma, aprakstīti darba ražīguma optimizēšanas pasākumi, kā arī veikta daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iedzīvotāju sastāva izpēte, to vēlmju, vērtību atklāšana, efektīvas komunikācijas nodrošināšanai. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām, to nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī izmantotās literatūras saraksta. Maģistra darbā ir 92 lapaspuses, kurā iekļautas 9 tabulas un 6 attēli.
Keywords Apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte, pārvaldīšanas process, kvalitātes vadības sistēma, kvalitatīva pakalpojuma īpatnības, klienta apmieriājums
Keywords in English quality of the apartment houses management, management process,quality managing system, qualitative management service features, customer satisfaction
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 03.06.2015 06:57:47