Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Uzņēmuma arhitektūras modelēšanas metodoloģiju analīze un novērtējums
Title in English Analysis and Evaluation of Enterprise Architecture Modeling Methodologies
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Mg. sc. ing. Rūta Pirta
Reviewer Dr.sc. ing. Ginta Štāle
Abstract Bakalaura darbā „Uzņēmuma arhitektūras modelēšanas metodoloģiju analīze un novērtējums” tiek pētītas uzņēmumu arhitektūras metodoloģijas un to pielietojums mūsdienu uzņēmumu biznesa vidē. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt divas no populārākajām uzņēmumu arhitektūras metodoloģijām – Zakmana un TOGAF. Bakalaura darba uzdevumi ir: 1) Izpētīt uzņēmumu arhitektūras modelēšanas metodoloģiju teorētisko pamatojumu. 2) Pielietot minētās uzņēmumu arhitektūras metodoloģijas, izstrādājot konkrēta uzņēmuma arhitektūras modeļus atbilstoši arhitektūru teorētiskajam pamatojumam. 3) Veikt strukturētu interviju ar uzņēmuma vadību. 4) Veikt arhitektūru modelēšanu izmantojot dažādus uzņēmumu arhitektūras modelēšanas rīkus. 5) Veikt metodoloģiju teorētisko un modelēšanas procesu salīdzinājumu. 6) Veikt atbilstošos secinājumus, balstoties uz iegūtajiem modelēšanas rezultātiem. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: • Pirmajā daļā ir iekļauts teorētiskais pamatojums. Tas sastāv no abu uzņēmumu arhitektūras metodoloģiju literatūras pārskata; • Otrajā daļā ir iekļauta bakalaura darba praktiskā daļa, kas satur problēmsituācijas aprakstu, rīku aprakstu, modelēšanas procesa aprakstu un izstrādātos modeļus. Bakalaura darba rezultāts ir izveidots uzņēmuma arhitektūras modelis, pielietojot dažādas uzņēmuma arhitektūras modelēšanas metodoloģijas un dažādus modelēšanas rīkus, kā arī secinājumi, kas radušies metodoloģiju analīzes un modelēšanas gaitā. Darba apjoms - 89. lpp., 4 tabulas, 40 attēli un 7 pielikumi.
Keywords Uzņēmumu arhitektūras metodoloģijas, TOGAF, Zakmana uzņēmumu arhitektūras metodoloģija, Zakmana ietvars
Keywords in English Enterprise architecture methodologies, TOGAF, Zachman enterprise architecture methodology, Zachman framework
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 02.06.2015 13:29:29