Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Erbija jonu luminiscence oksifluorīdu stiklā un &Beta;-NaYF<sub>4</sub> saturošajā stikla keramikā
Title in English Luminescence of erbium ions in oxyfluoride glass and glass ceramic containing &Beta;-NaYF<sub>4</sub>
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. sc.ing., prof. Līga Bērziņa-Cimdiņa, Dr.phys., vad.pētn. Anatolijs Šarakovskis
Reviewer Dr.habil.phys., vadošais pētnieks, prof. Andrejs Siliņš
Abstract Darbā iegūti dažāda sastāva 18Na2O-7NaF-(8-x)YF3-(x)ErF3-6Al2O3-58SiO2 oksifluorīdu stikli un β-NaYF4 saturošas stikla keramikas, kā arī raksturotas to īpašības. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1963. līdz 2015. gadam. Darbā izmantota LU Cietvielu fizikas institūtā, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās zinātnisko rakstu datubāzes. Darba literatūras apskatā aplūkotas NaYF4 struktūra un īpašības, oksifluorīdu stiklu un stikla keramikas īpatnības un erbija jonu augšuppārveidotā luminiscence. Eksperimentālajā daļā aprakstīta septiņu atšķirīga sastāva oksifluorīdu stiklu un stikla keramikas sintēze, un to termisko, strukturālo un optisko īpašību raksturojums. Rezultātu izvērtējumā salīdzinātas stikla un stikla keramikas īpašības, raksturota Er3+ koncentrācijas ietekme uz stikla un stikla keramikas augšuppārveidoto luminiscenci, kā arī noteikta Er3+ jonu koncentrācija β-NaYF4 nanokristālos. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 77 lpp. Darbs satur 44 attēlus, 4 tabulas un 2 pielikumus, izmantoti 152 literatūras avoti.
Keywords β-NaYF4, OKSIFLUORĪDU STIKLI, STIKLA KERAMIKA, AUGŠUPPĀRVEIDOTĀ LUMINISCENCE
Keywords in English β-NaYF4, OXYFLUORIDE GLASS, GLASS CERAMICS, UPCONVERSION LUMINESCENCE
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 02.06.2015 10:03:33