Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language "Atvasināto finanšu instrumentu tirgus attīstība, iespējas un riski"
Title in English "The Development of Derivative Financial Instruments, Opportunities and Risks"
Author Natālija Iļuhina
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Lāce Nataļja
Reviewer docents, Dr.oec. Kozlovskis Konstantīns
Abstract Maģistra darba ietvaros tiek pētīti jautājumi, kas saistīti ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, to izmantošanu, iespējām un riskiem, kas ar tiem saistīti, veikta atvasināto finanšu instrumentu tirgus analīze, kā arī tiek analizēti nozīmīgākie zaudējumu piemēri un uzņēmumu finanšu pārskati, lai noteiktu cik būtiski zaudējumi no atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas ietekmēja šo kompāniju finansiālo situāciju. Pētījuma aktualitāte ir pamatota ar to, ka atvasināto finanšu instrumentu tirgum ir nopietna loma attīstīto un attīstošo valstu ekonomikā un pēdējo trīs desmitgadu laikā atvasināto finanšu instrumentu tirgus piedzīvoja lielu uzplaukumu. Pasaules tirgus ātri attīstās, kas, savukārt, nosaka nepieciešamību arvien rūpīgāk pārvaldīt esošus līdzekļus, strādāt ar esošajiem riskiem un to kontrolēšanu, lai efektīvāk sasniegtu izvirzītus mērķus. It īpaši tas ir aktuāli lieliem uzņēmumiem un bankām, kas darbojas pasaules tirgū. Darba pirmajā daļā tiek aplūkota atvasināto finanšu instrumentu būtība un iespējas, kādas dod to izmantošana, tiek analizēti atvasināto finanšu instrumentu tirgus statistikas dati. Otrajā daļā tiek veikta atvasināto finanšu instrumentu tirgus problēmu analīze, tiek analizēti riski, kas saistīti ar atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu, kā arī apskatīti zīmīgākie atvasināto finanšu instrumentu neveiksmīgas izmantošanas piemēri un atvasināto finanšu instrumentu loma pasaules finanšu krīzē. Darba trešajā daļā tiek analizēta kompāniju, kurās atvasināto finanšu instrumentu neveiksmīga izmantošana noveda pie krīzes situācijas, darbība, kā arī tiek veikta vispusīga finanšu analīze, ieskaitot dažādu radītāju aprēķinus, lai noskaidrotu cik nopietni neveiksmes darījumos ar atvasinātiem finanšu instrumentiem ietekmēja uzņēmumu darbību. Maģistra darba novitāte: 1. Pirmo reizi tādā apjomā latviešu valodā tiek veikta kompāniju, kurās atvasināto finanšu instrumentu neveiksmīga izmantošana noveda pie krīzes situācijas, darbības analīze; 2. Praktisko rekomendāciju izstrāde uzņēmumiem un tirgotājiem risku samazināšanai izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus. Maģistra darba pētījuma objekts ir atvasināto finanšu instrumentu tirgus, tā īpašības un īpatnības, atvasināto finanšu instrumentu negatīvā ietekme uz uzņēmumiem. Pētījuma priekšmets ir atvasinātie finanšu instrumenti. Maģistra darba mērķis – izmantojot reālus firmu neveiksmīgu pieredzes piemērus, noskaidrot, kādi faktori ietekmē darījumus ar atvasinātiem finanšu instrumentiem. Maģistra darba mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Izpētīt literatūras avotus un noteikt, kāda ir atvasināto finanšu instrumentu darbības būtība un izmantošanas iespējas, kā arī definēt riskus, kuriem pakļauti uzņēmumi, izmantojot atvasinātus finanšu instrumentus; 2. Izpētīt esošu statistisku informāciju un izanalizēt pasaules atvasināto finanšu instrumentu tirgu, noteikt tendences, attīstības iespējas, apskatīt krīzes ietekmi uz tirgu un izdarīt secinājumus par turpmāko tirgus attīstību; 3. Izmantojot iegūto informāciju no literatūras avotiem par kompāniju neveiksmīgo pieredzi, noskaidrot, kādi faktori ietekmēja darījumus ar atvasinātiem finanšu instrumentiem; 4. Izpētīt konkrēto uzņēmumu finanšu pārskatus un noskaidrot cik būtiski zaudējumi no atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas ietekmēja šo kompāniju finanšu rezultātus; 5. Uz iegūtās informācijas pamata izteikt secinājumus un priekšlikumus atvasināto finanšu instrumentu veiksmīgās izmantošanas iespējām uzņēmuma risku pārvaldībā. Darbā ir 3 daļas, 88lpp., 38 attēli, 2 tabulas, 3 formulas, 77 bibliogrāfiskā saraksta vienības, 15 pielikumi uz 15 lpp.
Keywords finanšu instrumenti, atvasinātie finanšu instrumenti, pasaules finanšu krīze, riski
Keywords in English financial instruments, derivative financial instruments, derivatives, financial crisis, risks
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 02.06.2015 01:30:38