Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Tīmeklī bāzētu GPS sekošanas sistēmu lietošana sabiedriskā transporta risinājumos
Title in English The Use of Web-based GPS Tracking Systems in Public Transport Solutions
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Reviewer Dr. sc. ing. Oksana Soško
Abstract Mūsdienās GPS (globālās pozicionēšanas sistēmas) sekošanas sistēmu pielietojums transporta jomā, tai skaitā sabiedriskā transporta funkcionēšanā ir ļoti aktuāls. GPS pielietošana ir saistīta ar efektīvu risinājumu izveidi sabiedriskā transporta kvalitātes un veiktspējas uzlabošanai. Būtiski ir rast efektīvu risinājumu, pielietojot GPS tehnoloģiju apvienojumā ar modernajām informācijas tehnoloģijas pieejām un sistēmām, kvalitatīvas sabiedriskā transporta pārvaldības sistēmas izveidei un funkcionēšanas nodrošināšanai. Līdz ar to, kļūst aktuāls bakalaura darba mērķis - izpētīt tīmekļa bāzētu GPS sekošanas sistēmu pielietošanas veidus, iespējas un attīstības perspektīvas sabiedriskā transporta risinājumos. Darba ietvaros tiek apskatīti GPS funkcionēšanas principi un veidi, kā arī GPS sekošanas sistēmas un pielietojumu jomas. Tiek izpētītas GPS sekošanas sistēmas sabiedriskajā transportā, dažādas tīmekļa tehnoloģijas transporta risinājumos pasaulē un Latvijā, ko autore demonstrē uz izstrādātā tīmekļa vietnes prototipa sabiedriskā transporta pieturvietu meklēšanai, ar GPS funkcionalitātes palīdzību (izmantojot tādas tehnoloģijas kā Ruby, Ruby on Rails, GMaps4rails, HTML5 Geolocation, GTFS, Releaf, Geocoder, Haml, CSS, Ajax, JavaScript), kuru izvietoja tīmekļa serverī (http://79.132.90.202:3000/). Darbā ir veikts analītisks pārskats par GPS tehnoloģiju, intelektuālajām transporta sistēmām un tīmeklī bāzētu GPS sekošanas sistēmu lietošanu sabiedriskajā transportā. Salīdzinoši izanalizēti esošie sekošanas tehnoloģiju risinājumi, pielietojums un iespējas, kā arī GPS sekošanas funkcionalitāte, kas tiek izmantoti izstrādājot tīmekļa lietotnes prototipu sabiedriskā transporta pieturvietu meklēšanai. Darba apjoms - 130 lpp., 1 tabula, 118 attēli un 2 pielikumi.
Keywords GPS, GPS funkcionēšanas principi, GPS sekošanas sistēmas, sabiedriskā transporta tīkls, sabiedriskā transporta sekošanas risinājumi, Ruby on Rails, GTFS, Rīgas satiksme
Keywords in English GPS, GPS functioning principles, GPS tracking systems, public transportation, public transportation tracking sysems, public transportation solutions, Ruby on Rails, GTFS, Rigas satiksme
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 02.06.2015 00:05:04