Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language LTE FDD tīklu elektromagnetiskās saderības novērtējums 800 MHz joslā
Title in English Electromagnetic Compatibility Evaluation of LTE FDD Networks in 800 MHz Band
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor V.Bobrovs
Reviewer Ģ.Ivanovs
Abstract Pēdējos gados pasaulē strauji attīstās mobilo sakaru nozare, jauno tehnoloģiju izstrāde, standartizācija un aparatūras ražošana. Strauji attīstās mobilo sakaru datu pārraides pakalpojumi, kas veicina labāku piekļūvi internetam. 4G pamatā lieto LTE (Long Term Evalution) tehnoloģiju. Tas ir pēctecis 2G un 3G sakaru tīkliem, kas nodrošina lielāku joslas platumu, lielāku datu pārraides ātrumu, kā arī daudzveidīgākas multivides pakalpojumus. Tehnoloģija tika izstrādāta pēc 3GPP standartiem. 3GPP (3rd Generation Partnership Project) – ir standartizācijas organizācija, kas izstrādā tehniskās specifikācijas mobilsakaru tehnoloģijām. Maģistra darbs „LTE FDD tīklu elektromagnētiskās saderības novērtējums 800 MHz joslā” ir veltīts LTE tīkla pamatstruktūras un raksturojošo parametru pētīšanai, kā arī blakustīklu elektromagnētiskas saderības frekvenču koplietošanas gadījumā 800 MHz joslā novērtēšanai. Darbā ir apkopota informācija parradioviļņu izplatīšanās fizikālo raksturu un to ietekmējošiem faktoriem 800 MHz joslā, LTE tehnoloģiju raksturojošiem galveniem tehniskiem un radioparametriem, tikа apskatīta LTE tīkla arhitektūra. LTE blakustīklu plānošana frekvenču koplietošanas gadījumā, piemēram, valstu pierobežā, prasa papildu radioparametru plānošanu tīklu darbībai ar pieņemamu kaitīgo traucējumu (interferences līmeni. Kā viens no risinājumiem var kalpot atbilstošas atdalījuma distances starp šiem tīkliem noteikšana. Eksperimentālajā daļā ir detalizēti aprakstīta prakstiskā darba gaita - programmā SEAMCAT tika izveidots divu LTE tīklu modelis elektromagnētiskās saderības novērtēšanai. Rezultātā pie dažādiem mainīgajiem radioparametriem tika noteikta nepieciešamā atdalījuma distance starp diviem LTE800 FDD blakustīkliem tīklu darbībai ar pieņemamu interferences līmeni. Darbā ir dots izveidotais eksperimentam scenārijs un iegūto rezultātu apkopojums. Darba apjoms ir 79 lapaspuses, tajā ietilpst 38 attēli, 4 formulas, 7 tabulas, 46 literatūras avoti.
Keywords LTE, 4G, tīkla plānošana, elektromagnētiskā saderība, atdalījuma distance
Keywords in English LTE, 4G, network planning, electromagnetic compatibility, distance
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 28.05.2015 22:09:43