Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Vidējo attālumu lidmašīnu korpusa izstrāde, liela nolidojuma novecošanas problēmu risināšana
Title in English Designing an Body of a Middle-range Aircraft for Solving the Problems of Obsolescence Due to Long Flying Time
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Prof., Dr.habil.sc.ing. Mārtiņs Kleinhofs
Reviewer Prof., Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs
Abstract Maģistra darbs ar projekta daļu: Vidējo attālumu lidmašīnu korpusa izstrāde, liela nolidojuma novecošanas problēmu risināšana. Autors: Raivis Kubuliņš. Vadītājs: Dr.habil.sc.ing.prof., Mārtiņš Kleinhofs. Maģistra darbs ir veltīts gaisa kuģu novecošanas galveno problēmu izpētei un šo problēmu risināšanas iespējām. Darbā tiek aplūkoti iespējamie noguruma bojājumu veidi un izvērtētas to radītās sekas, kā arī analizētas problēmas, kuras saistītas ar esošā gaisa kuģu parka novecošanu. Darbā ir aplūkotas slodzes un defekti, kas rodas ekspluatācijas laikā, apskatītas gaisa kuģa bojājumu diagnosticēšanas metodes, kas ir nesagraujošās kontroles metodes. Ir veikti gaisa kuģa Boeing 737-400 masas aprēķins, kā arī bultveida spārna stiprības aprēķins. Tiek veikts aprēķins plaisu augšanas modelim, izmantojot galīgo elementu metodi un elastīgo padevīguma metodi. Ir izvērtēts nepieciešamais variants bojājumu novēršanai, izmantojot uzlikas vai ielāpus. Ir noteikts remonta veikšanai nepieciešamo kniežu diametrs un daudzums. Darbam pievienoti trīs rasējumi: 1. Gaisa kuģa kopskats; 2. Gaisa kuģa spārns; 3. Gaisa kuģa fizelāža un fizelāžas daļa kā informatīvs materiāls, lai uzskatāmi varētu parādīt bojājumu rašanās iespējamās vietas. Darbs sastāv no ievada, pamatdaļas un secinājumiem. Pamatdaļa sastāv no 5 nodaļām. Darbs sastāv no 123 lapaspusēm, tajā ir 61 attēls, 20 tabulām, 132 formulām un tajā ir izmantoti 57 literatūras avoti, kā arī pievienots 1 pielikums.
Keywords Maģistra darbs ir veltīts gaisa kuģu novecošanas galveno problēmu izpētei un šo problēmu risināšanas iespējām.
Keywords in English Master thesis is intended to study main problems of aging of aircrafts and options to solve these problems.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 21:53:25