Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Inženierkomunikāciju dzelzsbetona aku aizstāšana ar plastmasas akām, tehniskie risinājumi"; inženierprojekts "Autoceļa P121 Tukums - Kuldīga posma km 23.15-25.65 rekonstrukcija"
Title in English "Replacement of Reinforced Concrete Wells with Plastic Wells, Teghical Solutions"; Engineering Design Project "Reconstruction of a Section of Road P121 Tukums - Kuldīga from 23.15 to 25.65 km"
Department 02063 External and Part-Time Studies Department
Scientific advisor J.Bidzāns
Reviewer
Abstract ANOTĀCIJA Darba veids: Bakalaura darbs (ar inženierprojektu); Bakalaura darba nosaukums: Inženierkomunikāciju dzelzsbetona aku aizstāšana ar plastmasas akām, tehniskie risinājumi Inženierprojekta nosaukums: Autoceļa P121 Tukums - Kuldīga posma km 23.15 - 25.65 rekonstrukcija. Darba autors: Uldis Rebainis Darba vadītājs: Jānis Bidzāns; Bakalaura darbs, par tēmu „Inženierkomunikāciju dzelsbetona aku aizstāšana ar plastmasas akām, tehniskie risinājumi” tiek izdrādāts ar mērķi veikt analīzi par plastmasas un dzelzsbetona akām mūsdienās kā arī apskatīt to tehniskos risinājumus. Galvenie darba mērķi ir veikt analizēt aku veidus pēc to materiālu veidiem, analizēt aku veidus pēc to materiālu veidiem un aprēķināt izmaksas pēc LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtības" dažādām akām un salīdzināt rezultātus un nobeigumā izdarīt secinājumus, kuru no akām būtu izdevīgāk pielietot Latvijas ceļu tīklā. Darba uzbūve ir veidota tā, lai vispusīgi apskatītu visas jomas, kas saistītas dzelzsbetona un plastmasas akām. Sākotnēji tiek apskatīti aku veidi kādi aprakstīti normatīvajos dokumentos un mācību grāmatās. Darbs sastāv no divām daļām, pirmajā daļā ir apkopota teorētiskā informācija, otrajā daļā ir salīdzinātas dzelzsbetona akas un plastmasas akas un veikts izmaksu aprēķins. Izvēlētā inženierprojekta tēma ir Autoceļa P121 Tukums - Kuldīga posma km 23.15 - 25.65 rekonstrukcija. Inženerdarba mērķis ir pielietot Rīgas Tehniskajā universitātē piecu gadu laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un strādājot praksi iegūtās praktiskās zināšanas kvalitatīva, valsts standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem atbildoša, tehniskā projekta izstrādei. Projektējamā ceļa posmā tiks nodrošināta perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstoša segas nestspēja, satiksmes drošība un autobraucēja komforta līmenis. Projekta izstrādes rezultātā paredzēts iegūtu mūsdienu principiem, estētiskajiem kritērijiem un satiksmes telpas drošības prasībām atbilstošu P121 ielas posma projektu. Darba saturs: Darba sastāvā ir 10 nodaļas (133 lapaspuses neskaitot rasējumus), tajā skaitā 35 tabulas, 25 attēli un 15 rasējumi.
Keywords "Inženierkomunikāciju dzelzsbetona aku aizstāšana ar plastmasas akām, tehniskie risinājumi"; inženierprojekts "Autoceļa P121 Tukums - Kuldīga posma km 23.15-25.65 rekonstrukcija"
Keywords in English "Replacement of Reinforced Concrete Wells with Plastic Wells, Teghical Solutions"; Engineering Design Project "Reconstruction of a Section of Road P121 Tukums - Kuldīga from 23.15 to 25.65 km"
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 14:37:34