Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Jēkabpils HES būvniecības iespējas izvērtējums".
Title in English "Assessment of Jēkabpils HES construction options".
Department 11000 Faculty of Power and Electrical Engineering
Scientific advisor Oļegs Linkevičs
Reviewer Vladimirs Čuvičins
Abstract Dotā bakalaura darbā tiek aplūkota Jēkabpils HES būvniecības iespēja uz upes Daugava. Darbs sastāv no piecām darba daļām. Pirmā daļa tiek aplūkota ārvalstu pieredze vidējās un mazas jaudas HES būvniecībā uz līdzenuma upēm, šādi ļaujot smelties pieredzi HES būvniecībā no citām valstīm. Otrā daļā ir sniegti dati par Jēkabpils HES ūdenskrātuvi. Trešajā daļā tiek noteikta Jēkabpils HES optimālā jauda un izvēlēts optimālais hidroagregātu skaits. Ceturta daļa tiek veltīta HES tehniskajiem risinājumiem, kur tiek apskatīta HES pamatiekārtu izvēle, hidromezgla celtniecības risinājumi un zemes darbu apjomi. Piektajā daļā tiek aprēķināti Jēkabpils HES investīciju apjomi, kā arī tika veikti projekta atmaksāšanas aprēķini. Sestajā daļā tika aplūkoti visi iegūtie rezultāti, izdarīti secinājumi. Darba apjoms: 54 lpp., 17 att., 10 tab. 3 grafiki, 2 diagrammas, 9 literatūras atsauces.
Keywords Hidroelektrostacija
Keywords in English HES
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 13:02:54