Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Bankas filiāļu efektivitātes palielināšanas projekts
Title in English Bank Branches Efficiency Increase Project
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec. Irina Voronova
Reviewer Dr.oec. Jana Eriņa, Docente
Abstract Diplomprojekts „Bankas filiāļu efektivitātes palielināšanas projekts” tika izstrādāts Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedrā, uzņēmējdarbības un vadības novirzienā. Diplomprojekta mērķis ir paaugstināt bankas filiāļu efektivitāti, ko darba autore plāno realizēt, izstrādājot trīs realizējamus un ekonomiski pamatotus modeļus, kas veicinātu bankas kopējo efektivitātes paaugstināšanu un ekonomisko rādītāju uzlabošanu. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā un sastāv no trim galvenajām daļām: analītiskās daļas, aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek aplūkota vispārīga banku sektoru attīstība un raksturojums, gan mūsdienu perspektīvā, gan no vēsturiska skatījuma. Tiek noteiktas galvenās finanšu tirgus pakalpojumu sniedzēju attīstības tendences, aktuālās problēmas banku sektorā un iespējamie riski. Līdz ar kopējo tirgus situāciju, tiek analizēta Nordea bankas situācija un atrastas trīs problēmas, kuru novēršana spēs paaugstināt Nordea bankas filiāļu efektivitāti. Aprēķinu dāļā ar ekonomiskiem rādītājiem un finanšu aprēķiniem tiek parādīts, kā paaugstināt un optimizēt bankas filiāļu darbību atrisinot 3. Aktuālās problēmas : bankas filiāles efektivitātes noteikšana un neefektīvākās filiāles slēgšana, lai samazinātu liekas bankas izmaksas; klientu apkalpošanas rindas optimizācija, kas nodrošina klientu apmierinātības līmeņa celšanu un paaugstina bankas ieņēmumus; darbinieku apmierinātības līmeņa celšana ar darba devēju, palielinot darbinieku darba kvalitāti un uzlabojot bankas tēlu un ekonomiskos rādītājus. Tehnoloģiskajā daļā ir parādīts mūsdienīgs tehnoloģisks risinājums visu izvirzīto problēmu risināšanai, autore izmanto hierarhijas analīzes metodi efektivitātes noteikšanai; apkalpošanas sistēmu darbības ekonomisko modelēšanu MS Excel vidē tādējādi optimizējot rindas apkalpošanu un izmanto empīrisko metodi, kur ar aptaujas rezultātu analīzes pētījuma palīdzību, tiek atspoguļota darbinieku apmierinātības līmeņa celšanas nepieciešamība. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 75 lappuses, kas ietver sevī 14 tabulas, 43 attēlus, 22 izmantotos literatūras avotus un 1 pielikumu.
Keywords Bankas filiāļu efektivitātes palielināšanas projekts
Keywords in English Bank branches efficiency increase project
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 10:31:40