Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Semantiskā globālā tīmekļa XML tehnoloģiju izpēte
Title in English Research on XML Technologies of Semantic World Wide Web
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor P.Rusakovs
Reviewer Dr.sc.ing., asoc.prof. Ē.Asņina, RTU LDK
Abstract Šī maģistra darba ietvaros ir izpētītas XML tehnoloģiju pielietošanas iespējas semantiskā tīmekļa kontekstā. Ir apskatītas globālā tīmekļa attīstības tendences un noskaidrota semantiskā tīmekļa loma globālā tīmekļa kontekstā. XML veiksmīgi kalpo esošā tīmekļa (Web 2.0) nolūkiem, bet nav piemērots semantiskajam tīmeklim: katrai problēmsfērai ir nepieciešama unikāla dokumenta struktūra. Tāpēc tika izstrādāts RDF – resursu aprakstīšanas ietvars – abstrakts datu modelis, kas nav atkarīgs no konkrētas tehnoloģijas un problēmsfēras. Taču RDF datu pierakstīšanai ir pieejamas dažādas sintakses (balstītas uz XML, JSON, RDF specifiskie teksta formāti, binārie formāti u.c.). Maģistra darbā ir aplūkotas XML sintakses un salīdzinātas ar ne-XML (RDF specifiskajiem) kā etalonu. Ir piedāvāti RDF/XML – vienīgās W3C standartizētās XML sintakses – uzlabošanas ieteikumi, pamatoti ar paveikto salīdzinājumu un eksperimenta rezultātiem. Izstrādātais uzlabojums ir sintakses vienkāršojums, kas ir domāts ātrdarbības palielināšanai, kā arī atvieglo sintakses uztveršanu cilvēkiem. Ir sniegtas arī pārējo sintakšu lietošanas rekomendācijas, lai izstrādātājs varētu izvēlēties piemēroto sintaksi konkrētajai situācijai. Ir konstatēts, ka tīmekļa pakalpju tehnoloģija ir efektīvs Semantiskā tīmekļa pamats. Tīmekļa pakalpes ir atkārtotās izmantošanas programmatūras patstāvīgās atomārās komponentes ar vienotu saskarni, kuras pilda noteiktas funkcijas. Lai nodrošinātu pakalpju meklēšanu, izvēlēšanu un sadarbību ar citām pakalpēm, lieto pakalpju aprakstus, kuri nosaka ziņojumu tipus un atbilstošās operācijas, un pieraksta ar WSDL valodu – specializēto XML vārdnīcu. Lai automatizētu, uzlabotu tīmekļa pakalpju efektivitāti un izmantotu tīmekļa pakalpes semantiskajā tīmeklī, to aprakstus papildina ar semantiku, izmantojot ontoloģijas. WSDL neatbalsta semantikas pierakstu, tāpēc eksistē dažas valodas un ietvari semantikas atbalstam, kuri papildina WSDL dokumentus ar semantiku. Maģistra darbā ir salīdzinātas tīmekļa pakalpju semantisko aprakstu pieejas, tajā skaitā arī SAWSDL – semantiskās anotācijas XML formātā, paredzētas WSDL dokumentu anotēšanai ar semantiskajiem konceptiem. Ir sniegti secinājumi par šo tehnoloģiju priekšrocībām un trūkumiem, un rekomendācijas to izvēlei. Darbā ir piedāvāta semantisko tīmekļa pakalpju sistēmu modeļvadāmās izstrādes rīka koncepcija, kura izmanto topoloģiskā funkcionēšanas modeļa un semantisko tīmekļa pakalpju aprakstu līdzīgas īpatnības. Maģistra darbā ir 68 lappuses, 47 attēli, 11 tabulas un 5 pielikumi. Tika izmantoti 63 informācijas avoti.
Keywords Semantiskais tīmeklis, semantika, metadati, RDF, XML, serializēšana, parsēšana, tīmekļa pakalpes, tīmekļa pakalpojumi, semantiskās tīmekļa pakalpes, semantiskie tīmekļa pakalpojumi, topoloģiskais funkcionēšanas modelis, TFM
Keywords in English Semantic Web, semantics, metadata, RDF, XML, serialization, parsing, Web services, semantic Web services, topological functioning model, TFM
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 08:39:57