Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Evakuācijas efektivitātes paaugstināšanas pasākumu izstrādāšana un laika normatīva noteikšana publiskās ēkās
Title in English Elaboration of Evacuation Effectiveness Improvement Measures and Defining Standard Time for Public Buildings
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor V.Jemeļjanovs, Dr.sc.ing.
Reviewer J.Ļabis, Mg.iur.
Abstract Maģistra darba tēma: Evakuācijas efektivitātes paaugstināšanas pasākumu izstrādāšana un laika normatīva noteikšana publiskās ēkās. Maģistra darba mērķis: Pārbaudīt cilvēku evakuācijas drošību administratīvajās ēkās ugunsgrēku, avārijas draudu vai ārkārtas situācijas gadījumos. Veikt Latvijas Republikas normatīvo aktu datu bāzes analīzi un izskatīt informāciju par cilvēku evakuācijas laika aprēķinu. Pētījuma objekts: Publiskie objekti Rīgā, ugunsgrēku skaits Latvijā Pētījuma priekšmets: Risku novērtēšana publiskajos objektos evakuācijas gadījumā, pielietojot evakuācijas riska novērtēšanas metodes. Pētījuma metodes: - RTU izstrādāts evakuācijas ceļu drošuma novērētjums; - Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumi Nr.318 Noteikumi par Būvnormatīvu LBN 201- 96 "Ugunsdrošības normas", piel. Nr.8. Maģistra darba uzdevumi: - izanalizēt plānojuma – telpiskas evakuācijas ceļu risinājumus izvēlētajās administratīvajās ēkās (izglītības un finanšu iestādēs); - analizēt evakuācijas risku novērtēšanas metodes; - analīzet normatīvu prasības jautājumā par cilvēku evakuācijas procesu ugunsgrēka un avārijas gadījumos; - evakuācijas pasākumu efektivitātes paaugstināšana publiskās ēkās; - savākt statistiskos datus par ugunsgrēkiem Latvijā un ēkas konstrukciju sabrukšanas informācijas datus publiskajos objektos no 2000.g.līdz 2014.gadam; - veikt pētījumu, lai pārbaudītu cilvēku evakuācijas drošību izvēlētajās administratīvajās ēkās (izglītības un finanšu iestādēs). Maģistra darba teorētiskajā daļā: Aprakstīta evakuācijas riska novērtēšanas metodes dažādās valstīs. Maģistra darba analītiskajā daļā: Izvērtēta Latvijas Republikas likumdošana evakuācijas jautajumā, prasības un saistītie normatīvie akti publiskajos objektos. Darbā tika apkopoti un grupēti ugunsgrēku statistikas dati publiskajos objektos no 2000.gada līdz 2014.gadam. Maģistra darba praktiskajā daļā: Tiek aprēķināts un salīdzināts evakuācijas riska līmenis, izmantojot iepriekš minētās evakuācijas rika novērtēšanas metodes. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 95 lapām. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 49 informācijas avoti.
Keywords Evakuācijas laika normatīva noteikšana
Keywords in English Evacuation Standard Time Defining
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 26.05.2015 19:50:41