Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Kredītiestādes darījumu nodrošināšanas pārvaldes darbības uzlabošana
Title in English Improving Transaction Security Management
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Jānis Mežiels
Reviewer Mg.oec. Ilona Ezera, Docente (prakt.)
Abstract Anotācija Kristapa Talo bakalaura darbs “Kredītiestādes darījumu nodrošināšanas pārvaldes darbības uzlabošana”. Bakalaura darba mērķis: izpētīt, veikt secinājumu un piedāvā iespējas, kā ir iespējams uzlabot efektivitāti un resursus A/S “SEB banka” Finanšu tirgus darījumu nodrošināšanas pārvaldē. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. izpētīt teorētisko personāla vadības pamatojumu; 2. raksturot AS “SEB banka” un tās vietu nozarē; 3. analizēt personāla vadību AS „SEB banka”; 4. izstrādāt ieteikumus personāla vadības pilnveidei. Bakalaura darba pētījumā tika izmantotas: Statistiskās un ekonomiskās analīzes un izpētes metodes — statistikas datu, bankas darbības un anketēšanas datu apstrāde, kā arī bankas darbinieku aptauja. Lai šo visu spētu apkopot autors izmantoja 10 profesionālās literatūras avotus un 12 interneta resursus. Tika veikta teorētisko pamatojumu atspoguļojums un salīdzinājums ar patieso situāciju un darbību bankas pārvaldē. Bakalaura darba izstrādē izmantoti likumdošanas akti, zinātniskā literatūra, dažādi pētījumi, interneta resursi un uzņēmuma nepublicētā informācija, kas sniedz informāciju bakalaura darba teorētiskajai bāzei, kā arī raksturošanai izmantota pašreizējā situācija Latvijas ekonomikā, darba tirgū un banku nozarē. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek pētīts teorētiskais pamatojums, kā arī salīdzinājums ar esošo praksi. Otrajā nodaļā apskatītas iespējas un varianti, kā iespējams uzlabot darbību Darījumu nodrošināšanas blokā, ar aprēķiniem un ieteikumiem. Trešajā nodaļā autors piedāvā divus realizējamus variantus, kā iespējams uzlabot efektivitāti, resursu izmantošanu un veikta darbinieku aptauja. Ceturtajā nodaļā autors veic secinājumus un piedāvā priekšlikumus A/S “SEB bankai”. Darbā ir 64 lappuses, 11 tabulas, 9 attēliem un 2 formulām.
Keywords Kredītiestāde
Keywords in English Financial instution
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 26.05.2015 18:45:21