Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tūrisma sektora ilgtspējīga vadīšana Latvijā
Title in English Sustainable Development of Tourism Industry in Latvia
Department Foreign Students Department
Scientific advisor Jeļena Titko
Reviewer Ieva Andersone
Abstract Tarasova E. Ilgtspējīga tūrisma nozares attīstība Latvijā: Maģistra darbs / E.Tarasova, Jeļena Titko, Dr.oec. - Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Starptautisko programmu nodaļa, magistra studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadība”, 2015. Magistra darbs ir uzrakstīts anglu valodā. Darba apjoms ir 85 lapaspuses. Tajā ir iekļautas 29 tabulas, 21 attēli un 4 pielikumi. Izmantotās literatūras saraksts sastāv no 50 avotiem. Maģistra darbs sastāv trim daļām: analītiskās daļas, tēoretiskās un praktiskās daļas. Maģistra darba mērķis ir atklāt faktorus, kas jāņem vērā, lai apmierinātu klientu vajadzības Latvijas tūrisma norarē un apsakatīt iespējas, kā veicināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību valstī. Analītiskā daļa ietver pārskatu par pasaules un Latvijas tūrisma industrijas attīstības tendencēm. Tika izpētīta ilgtspējīga tūrisma koncepcijas būtība un nozīmē ekonomikā. Teorētiskā daļa atspoguļo Eiropas tūrisma rādītāju sistēmas (ETIS) saturu un mērķus. Ir izpētīta klientu apmierinātības un lojalitātes koncepcijas būtība, kā arī aprakstīti Latvijas tūristu apmierinātības pētījuma mērķi, datu vākšanas un apstrādes metodoloģija. Praktiskā daļa apkopo veiktā pētījuma gaitā savākto datu analīzes rezultātus. Tika definēti galvenie tūristu apmierinātības elementi. Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, ir noteikti Latvijas tūristu lojalitāti ietekmējošie faktori.
Keywords Latvija, tourisma
Keywords in English Latvia, Tourism
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 25.05.2015 18:18:29