Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Ūdensapgādes tīkla armatūra"
Title in English "Fittings of water supply pipes"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Gints Jaudzems
Reviewer Uģis Osis
Abstract Šī maģistra darba galvenais mērķis ir sakārtot ūdensapgādes tīklos uzstādāmās noslēgarmaturas un plūsmu regulējošās armatūras nosaukumu un grafisko apzīmējumu izmantošanu Latvijā, veicot nepieciešamās izmaiņas Latvijas tiesību aktos. Mērķa sasniegšanai, darba gaitā tika uzstādīts uzdevums apkopot informāciju par ūdensapgādes tīklos uzstādāmo noslēdzošo un plūsmu regulējošo armatūru veidiem, kādi ir to iedalījumi, kā tie atšķiras un kādos gadījumos tiek pielietoti, apkopot informāciju par faktoriem, kuriem ir jāpievērš uzmanība izvēloties uzstādāmo armatūru un noskaidrot, kādi ir ūdensapgādes armatūru grafiskie apzīmējumi tehniskajos rasējumos un kādi Latvijā spēkā esoši ūdensapgādes tiesību akti regulē armatūru nosaukumu un grafisko apzīmējumu izmantošanu. Darba gaitā tika konstatēts, ka uz ūdensapgādes ārējiem tīkliem galvenokārt uzstāda četru veidu armatūru, kuru galvenais uzdevums ir noslēgt un/vai regulēt ūdens plūsmu, papildus šai armatūrai tiek uzstādīta arī drošības armatūra, ugunsdzēsības hidranti un brīvkrāni. Secināts, ka pastāv dažādi faktori, kuriem ir jāveic rūpīga analīze, lai izvēlētos pareizu uzstādāmās armatūras veidu un izmēru, jo pretējā gadījumā armatūra bieži bojāsies, pilnībā nepildīs tai paredzēto uzdevumu, vai arī pildīs to nekvalitatīvi, kā arī būs par pamatu visas sistēmas neefektivitātei, neplānotiem zudumiem un biežiem plīsumiem. Secināts, ka Latvijas valsts izdotajos tiesību aktos armatūru nosaukumi atbilst visbiežāk praksē izmantotajiem, bet ir nepieciešami precizējumi, lai visos tiesību aktos nosaukumi būtu vienoti un skaidri saprotami neatkarīgi no tā, kurš tiesību akts tiek izmantots. Secināts, ka vienīgais normatīvs, kas regulē armatūru grafiskos apzīmējumus ir Latviski tulkots Eiropas Savienības standarts, kurā ir daudzas neprecizitātes gan terminu skaidrojumos, gan armatūru nosaukumos. Darbā autors piedāvā savu skatījumu uz plūsmu regulējošās un noslēdzošās armatūras nosaukumiem un tiem atbilstošajiem grafiskajiem apzīmējumiem, kā arī tiek piedāvāti nepieciešamie labojumi Latvijas tiesību aktos un latviski tulkotajā ES standartā, lai tiktu nodrošināti vienoti armatūras nosaukumi un grafiskie apzīmējumi gan Latvijā gan ES.
Keywords Ūdensapgādes tīkla armatūra
Keywords in English Fittings of water supply pipes
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 25.05.2015 16:01:28