Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Auto servisa pakalpojumu uzņēmuma darbības attīstības projekts
Title in English Project for Developing Business Activity of Car Service Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.Rita Greitāne
Reviewer Mg.oec. Judīte Jakubāne, Docente (prakt.)
Abstract Diplomprojekta “Auto servisa pakalpojumu uzņēmuma darbības attīstības projekts” autors ir Andris Cīrulis. Uzņēmuma konkurētspēja ir viens no jebkura uzņēmuma veiksmes panākumiem. Turklāt, tā ir arī viena no jebkura uzņēmuma problēmām, panākt to, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs, izceltos pārējo uzņēmumu vidū. SIA “Autofit” darbojas auto apkopes un remonta nozarē, kurā valda liela konkurence, jo Latvijā reģistrēti apmēram 4000 autoservisi. Līdz ar sīvo konkurenci nozares uzņēmumu vidū, servisa īpašniekiem ir jācenšas arī piesaistīt arvien vairāk jaunu klientu, lai tas arī turpmāk spētu pastāvēt un būtu finansiāli veiksmīgs. Praktiski jebkurā uzņēmumā regulāri jāseko līdzi tā darbības rezultātiem, tādējādi prognozējot iespējamo attīstības scenāriju nākotnei. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt uzņēmuma “Autofit” attīstības problemātiku un sniegt priekšlikumus tās risināšanai. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām un 7 apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Darba pirmā daļa ir analītiskā daļa, kurā sniegts SIA „Autofit” vispārīgs raksturojums un skaidrotas galvenās uzņēmuma problēmas. Pētījumā tika konstatēts, ka uzņēmumā “Autofit” ir nepieciešams nodrošināt uzņēmuma finanšu rādītāju stabilizāciju, palielināt mārketingu aktivitāšu skaitu un izstrādāt programmu potenciālo klientu piesaistei. Diplomprojekta darba otrā daļa ir projekta aprēķinu daļa, tajā sniegti konkrēti risinājumi uzņēmuma SIA “Autofit” attīstības veicināšanai. Darba trešā daļa ir tehnoloģiskā daļa, kuras ietvaros ar datorprogrammas palīdzību sniegti doto risinājumu tehniska izpilde. Diplomprojekta grafiskajā daļā atspoguļoti projekta problēmu risinājumi. Diplomprojekta apjoms ir 75 lappuses, kurā informācijas uzskatāmībai iekļauti 30 attēli, 22 tabulas un viens pielikums. Darbā izmantoti 38 literatūras avoti.
Keywords Auto servisa pakalpojumu uzņēmuma darbības attīstības projekts
Keywords in English Project for Developing Business activity of Car Service Company
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 25.05.2015 13:36:17