Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Ekonomikas terminoloģijas problēmas Latvijā"
Title in English "Problems of Economic Terminology in Latvia"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr. oec., V. Nešpors
Reviewer Dr.oec. J. Saulītis
Abstract Maģistra darba temats ir „Ekonomikas terminoloģijas problēmas Latvijā”. Maģistra darba autore ir Lilija Lazovska, tā zinātniskais vadītājs – Dr. oec., prof. Viktors Nešpors. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: teorētiskās, analītiskāsun praktiskās. Teorētiskajā daļāapskatītas terminoloģijas problēmas, terminoloģijas un termina būtība,terminoloģijas resursi, tonākotnes attīstības tendences unterminoloģijas tiesiskais regulējums Latvijā.Secinājums ir, ka Latvijā nav plašas pieejas vienotas ekonomikas terminoloģijas lietošanai, kas rada profesionālās saskarsmes problēmas, t.i., neļauj izsprast lietas būtību, konstatēt problēmu un atrast risinājumu. Jaunrādīta ekonomikas terminoloģija nav plaši pieejama sabiebiedrībai, kas neļauj attīstīt vienotas, pecīzas terminoloģijas lietošanu, tulkojot ekonomikas rakstura tekstus, kā arī nodrošīnāt vienoto pieeju tulkošanai un nodrošināt precīzu tulkošanu. Analītiskajā daļā izpētītiekonomikas termini, kas tiek pielietoti tādos Latvijas likumos, kā Komerclikums un Finanšu instrumentu tirgus likums,šiem likumiem kopīgu jēdzienu lietojuma pretrunas.Atsevišķi semantiski identiski termini Finanšu instrumentu tirgus likumā un Komerclikumā tiek lietoti dažādās nozīmēs, šāds duāls terminu lietojums var radīt konfliktu starp Finanšu instrumentu tirgus likuma un Komerclikuma regulējumu vai padarīt atsevišķas Komerclikuma vai Finanšu instrumentu tirgus likuma normas piemērošanu neskaidru. Apskatītas pretrunīgas ekonomikas terminu grupas, kā arī ekonomikas terminoloģijas tulkošanas problēmas. Lai tulkotu ekonomiska rakstura tekstus, nepieciešamas labas zināšanas ekonomikas terminoloģijā, attiecīgajā valodā, tai raksturīgajā izteiksmes stilā un prasme precīzi izklāstīt dokumenta saturu. Praktiskajā daļā aprakstītiekonomikas terminu analīzes apsvērumi un sniegtas rekomendācijas kļūdainas ekonomikas terminoloģijas lietošanas novēršanai, norādīti uzdevumi kļūdainas terminoloģijas novēršanai tulkošanā un apskatīta vienotas ekonomikas terminu elektroniskās datu bāzes izveidošanas perspektīva. Maģistra darbs sastāv no 81 lappusēmun 3 attēliem. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts:Lazovska L. Ekonomikas terminoloģijas problēmas Latvijā: Maģistra darbs/Zinātniskais vadītājs Nešpors. V. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. –81 lpp.
Keywords Ekonomika, terminoloģija
Keywords in English Economics, terminology
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 25.05.2015 11:42:25